Alla ska ha en bra skola i Örebro kommun

Karolina Wallström, Mats-Olof Liljegren och Pia Delin

Nu har alla elever avslutat vårterminen och gått på sommarlov. Liberalerna har alltid drivit att skolan måste vara anpassad för varenda individ. Alla barn är olika samt har olika förutsättningar. Det är många elever som lämnat vårterminen och som inte fått det stöd de borde haft. Ingen annan än skolans huvudmän är ansvariga för det.

 

Det är så många att man känner att det nästan är systematiskt att räkna med att några inte klarar målen. När Liberalerna pratar med anhöriga känns det ibland ännu värre. Det är som att man skyller på barnen som inte passar in eller klarar skolan. Hur många gånger ska vi påpeka att det är skolan som ska anpassa sig mot barnen, inte tvärtom. 

 

Resultatet blir att det är många elever som nu mår ännu sämre än innan skolavslut eftersom de känner sig misslyckade, otillräckliga och väldigt osäkra inför framtiden. Hur svårt ska det vara att förstå att det inte finns en normelev eller att medeleleven inte får vara i mer fokus än de som behöver stöd?

 

Skolan i Örebro kommun är jättebra bra på att ta hand om och möta medeleleven, men riktigt dåliga på att ta hand om de som inte hänger med eller behöver mer utmaningar. Vi pratar också med många lärare som är helt utmattade både fysiskt och mentalt för att de inte hinner ge alla elever det som de ska ha. Detta är en ledningsfråga. De styrande partierna i ledning av Socialdemokraterna har helt misslyckats med att skapa en skola för alla. De lyckas så dåligt att man undrar om de har ambitionerna att se till att några lämnas efter eller hålls tillbaka?

 

Nära var fjärde av de elever som lämnar årskurs 9 saknar fullständiga betyg. Det är ett stort bekymmer för samhället och alla drabbade. Kunskapsskolan måste återupptas. Många av dessa elever har en stor andel någon form av funktionsnedsättning.

 

Barn och unga med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) på olika nivåer är fler än många vet. Funktionshinderförbund, bland andra Attention och Autism- och Aspbergerförbundet, gör egna enkäter som vid varje tillfälle ger samma resultat. Elevgruppen med någon funktionsnedsättning har låg måluppfyllning och hög frånvaro. 

 

Politikerna som styr i Örebro kommun säger att skolan ska vara likvärdig och att stöd ska ges till de elever som behöver det. Men detta verkar inte alls fungera. Många av dessa elever går ”under radarn” trots att skollagen ska säkerställa rätten till särskilt stöd och att detta sätts in tidigt. Om insatser i stället satts in från början så hade både lidande och resurser kunnat sparas. 

 

Skolverkets senaste rapport visar att stödet fortsätter att sättas in för sent och skillnaderna är stora i landets kommuner. Lärarnas riksförbund har i en enkät till sina medlemmar fått fram att 62 procent av lärarna anser att elever i behov av stöd får för lite, och fyra procent att dessa elever inte får något stöd alls!

 

Det är dags att kommunens (S)tyrande politiker börjar leva upp till sina åtaganden och slutar med besparingar inom skolan.  Alla elever med funktionsnedsättning måste få det stöd som de har behov av. Man kan inte stoppa huvudet i sanden och bara konstatera att resultaten inte duger. Antigen är det fel budgetramar eller så går resurser till fel saker. 

 

Att få behörighet till gymnasiet är den främsta skyddsfaktorn för att få ett fungerade vuxenliv och god hälsa.

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd 

Pia Delin, Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande funktionsstödsnämnden

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Gymnasienämnden