Mats-Olof Liljegren

Mindre klasser i grundskolan

Vi vill ge varje elev bättre förutsättningar, med mindre klasser ökar möjligheten att eleven når målen. Det ger mer tid för lärare att möta varje elev efter behov i en lugnare studiemiljö.

Lärarnas tid är värdefull

Vi kräver att lärare och förskollärare ska undervisa. Andra yrkesgrupper behöver tas in för att avlasta. Lärare ska inte sköta onödig administration.

Öka små barns ordförråd

Barnens utveckling gynnas av ett stort ordförråd. Vi vill därför se ett medvetet och strategiskt arbete med att ut- veckla barns ordförråd på Örebro kommuns förskolor. Det ordförråd man lär sig tidigt påverkar kommande skolgång och resten av livet positivt.

Språkkrav

För bättre omsorg är språket avgörande. Omsorgspersonalen måste både förstå och kunna kommunicera med dig för att tillgodose dina behov i ditt mående. Liberalerna inför därför språkkrav inom äldreomsorgen.

Fler måste komma in på gymnasiet

Det duger inte att nära var fjärde avgångselev inom den kommunala grundskolan inte är behöriga till gymnasiet. Vi måste ställa om till ett kunskaps- fokus så fler når målen.

Det fria skolvalet måste försvaras

Liberalerna värnar friskolereformen och rätten att välja skola. Det ger mångfald utan elevavgifter då alla skolor, oavsett huvudman finansieras gemensamt. Liberalerna försvarar och utvecklar denna frihetsreform så friskolor inte ska kunna göra övervinster på elevernas bekostnad. Skolvalet måste göras mer rättvis, tydligt och bör inkludera alla skolor.

Alla ska ha en bra skola

(S)luta med orimliga besparingar!

Lärare ska vara utbildade 

Minns du din bästa lärare? Nästan alla gör det. Läraren är den mest avgörande faktorn för en lyckad skolgång. Jag vill att Örebro kommun ska anstränga sig mycket mer för att hitta de lärare som kan lyfta eleven. Inga obehöriga ska arbeta inom Örebro kommuns skolor. Det gäller även Studie- och yrkesvägledare och andra yrkesgrupper inom skolan.

Färre elever i klassrummet

Som legitimerad lärare vet jag hur frustrerande det är att inte hinna med alla elever. Det är lika illa att inte hinna undervisa den som ligger efter som den som springer med lätta steg före. Örebro kommuns skolor måste vara bra skolor för alla barn och ungdomar. Mindre klasser men även spetsutbildningar ger bättre förutsättningar oavsett hur svårt eller lätt man har för att lära. Ingen ska lämnas efter eller hållas tillbaka.

Alla ska kunna läsa

Läsa, räkna och skriva är avgörande fundament alla barn måste få lära sig. Utan grundläggande kunskaper begränsas hela livet. Jag vill att skolans fokus ska vara kunskap där lärare är lärare. Ingen tjänar på att lärare gör annat än att fokusera sin värdefulla tid på undervisningen.