Kultur

Kulturpolitk för Örebro kommun

Korta köerna till Kulturskolan

Örebro kulturskola är en av landets bästa men har långa köer till sina ämneskurser.

Liberalerna vill anställa fler pedagoger så barn får undervisning, särskilt där köerna är längst. Kulturskolans driftbidrag måste därför öka.

Kulturcheck

Fler barn och unga måste få möjlighet att utöva olika former av kultur. Kulturchecken är ett bidrag för att börja spela, dansa eller sjunga genom olika kulturanordnare.

Liberalerna vill utreda införandet för barn och unga 6-15 år En kulturcheck har dubbla syften. Systemet både ökar barn och ungas valmöjligheter samt hjälper till att korta köer till kulturskolan.

Bibliotek och skolbibliotek

Biblioteken är demokratins hjärta och en skattkammare. De är en viktig källa för bildning. Därför ska de värnas och utvecklas. 

Skolbibliotek

Särskild uppmärksamhet ska riktas mot våra skolor som enligt skollagen ska ge eleverna tillgång till skolbibliotek och därigenom stimulera barns och ungas intresse för läsning och litteratur. Vi vill satsa på en utveckling av skolbiblioteken och planera för en försöksverksamhet med fokusbibliotek med fackutbildade bibliotekarier på grundskolor med skolbibliotek. 

Bygg ut El Sistemas musikundervisning

El Sistema är musikundervisning på lågstadiet och bedrivs i några de stora bostadsområdena.

Barn som aldrig annars skulle få pröva att spela instrument får här möjlighet. Undervisningen sker på skoltid och är gratis. Ett 50-tal elever spelar nu instrument men borde bli många flera.

Därför måste ramen ökas.

Kulturföreningar och studieförbund

Ge Kulturföreningar och studieförbund ökat stöd.

Civilsamhället är demokratins ursprung och en viktig grogrund för kulturens utveckling. Civilsamhällets kulturföreningar och studieförbund bidrar till att öka människors livskvalitet och frigör deras skaparkraft.

Öka den kulturella tillgängligheten på landsbygden

Liberalerna vill att den kulturella tillgängligheten ökar på landsbygden.

Vi vill se ett levande kulturliv i samarbete mellan kommun och civilsamhälle. Resurserna till kultur ska delas mellan stad och landsbygd.

Vi vill också bevara befintliga bibliotek, bildningsverksamhet och digitalt kulturutbud.

I dagsläget stöder Örebro kommun kulturlivet med 185 miljoner årligen. Pengarna går till bibliotek, kulturskola, konsthall, länsmusiken med mera.  Av de 185 miljonerna tilldelas civilsamhällets kultur  12 miljoner. Proportionerna är inte rimliga. De 12 miljonerna ska räcka till många kulturföreningar, olika kulturprojekt och studieförbunden. Summan har inte ändrats de senaste mandatperioderna vilket inneburit en ständig försämring. Civilsamhällets kultur innehåller så mycket skaparkraft och initiativ som hotar gå förlorade. 

 

Detta vill vi liberaler ändra på och ge civilsamhällets kultur ökat stöd. Det är insatser inom alla ålderskategorier från barn och unga till äldre. 

 

Dessutom har kulturnämndens förvaltning år efter år påpekat att bristen på ekonomisk uppräkning samt årliga effektiviseringskrav påverkat möjligheten att utveckla kulturlivet för att skapa goda livsmiljöer och god livskvalitet. Men kommunens styrande majoritet med S, KD och C har inte insett hur viktigt detta är. Det har bland annat resulterat i att 1600 barn står i kö till kulturskolan.  

 

Vi vill se ett levande kulturliv i staden men inte minst vill vi öka den kulturella tillgängligheten på landsbygden.