Dags för likvärdig skolskjuts i Örebro kommun!

Mats-Olof Liljegren och Karolina Wallström pratar om skolskjuts utanför skolan i Glanshammar

Skolskjuts i Örebro kommun fungerar dåligt. Det är barn som släpps av på fel ställe, barn som inte hämtas eller bussar som inte ens dyker upp. När styrande politiker förstår att planeringen inte fungerat sätts nya linjer in, för vissa elever. Det lappas och lagas men utan att ta ett helhetsgrepp för en trygg och säker skolskjuts där alla elever med fastställda minimiavstånd till skolan får åka med.

 

Barn som går i en annan skola än den kommunen utsett får se bussen susa förbi utan att de får åka med. Jo, så är det faktiskt. De elever som väljer en annan skola en den som kommunen via närhetsprincipen placerat barnet på, får inte skolskjuts.

 

Så behöver det inte vara utan det är ett politiska val av de styrande. Det är av kostnadsskäl får vi höra. Men förlusten för samhället när eleverna inte får lika villkor för att ta sig till skolan de valt och vill gå på, har de inte räknat med. Dessutom finns det ju resurser inom kommunen.

 

Vårdnadshavarna, oftast föräldrarna, uppmanas av Örebro kommun att välja skola. Alla ska göra detta och det är mycket bra. Intresset för barnets skolgång ökar när skolvalet hamnar på köksbordet. För mig är det självklart att ett högre intresse är positivt. Men väljer man inte skola efter närhetsprincipen så blir det ingen skolskjuts. Det är ju helt ologiskt att kommunen först uppmanar alla att söka skola och sedan ”straffar” man eleverna genom skolskjutsreglerna.

 

Närhetsprincipen är svår, både att förklara och förstå. Grundprincipen är att om två barn söker samma skola där det finns plats för en av dem ska den elev som avståndsmässigt förlorar mest på att inte få platsen få den.

 

Låter det krångligt? Det är krångligt och det finns fler faktorer än ovan som gör det än mer besvärlig och nästintill oförutsägbart.

 

Liberalerna menar att det föråldrade och omoderna system Örebro kommun har idag ska skrotas. Vi har lagt förslag och budget för att alla skolbarn ska ha rätt till skolskjuts, oavsett skolval. Vi tänker oss att det skulle kunna ske efter dessa tre, mycket enkla steg:

  1. Information och genomförande av skolvalet
  2. Placering av barnen enligt önskemål/närhetsprincip
  3. Planerande av skolskjuts

 

Det behöver inte vara svårare än så här och vi hoppas på bifall i kommunfullmäktige för likvärdig skolskjuts för alla, oavsett skolval.

 

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden