Hur nöjd ska man vara?

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Gymnasienämnden Tel: 070-360 19 19 E-post: mats-olof.liljegren@liberalerna.se

Nu är alla betyg klara. De styrande slår sig för bröstet och är nöjda.

 

Men hur nöjd ska man vara?

 

Jag har nu varit 2:e vice ordförande i Gymnasienämnden sedan januari 2019. Under alla dessa år har eleverna på gymnasiet haft ungefär samma avgångsbetyg. Yrkesprogrammen har höjt sina betyg med fyra procent och det nationella programmet med två. Det är marginella skillnader som inte är helt enkla att härleda till just det politiska ledarskapet.

 

Ungefär 200 gymnasieelever lämnar alltså gymnasiet varje år utan fullständiga betyg.

 

Dessutom är jag oroad över att betygen kan ge en falsk bild av elevernas kunskaper. Betygsinflation och kanske ett mer tillåtande sätt att betygsätta beroende på distansstudier under pandemin kan ha gett fler godkända än kunskaperna räckte till. Det har vi inte kunnat kontrollera då de nationella proven inte genomfördes.

 

Men jag är såklart glad över alla dem som nu kan gå vidare från gymnasiet till arbetslivet eller fortsatta studier. Den glädjen delar jag med de styrande, men framförallt med ungdomarna.

 

Något jag inte delar utan mer fruktar är när Socialdemokraterna säger på sin FB-sida: ”Vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera skolfrågorna”.

 

Jag är inte imponerad av deras sätt att prioritera skolan i Örebro kommun. Faktum är att avgångselevernas betyg i Örebro kommun ligger långt under riksgenomsnittet. Väldigt lång till och med. Nästan en fjärdedel av avgångseleverna saknar gymnasiebehörighet.

 

Lovskolan prisas och den kan vara bra för eleven på marginalen. Men det finns klara indikationer på att det sätts felaktiga betyg. Lovskolan är egentligen ett otyg och ett bevis på bristande politik. Skolårets dagar ska ju räcka och elevens rätt till stöd har åsidosatts.

 

Mitt uppdrag och vilja är att förändra skolan och bidra till att den blir bättre och fokuserar på rätt saker, kunskapsuppdraget. I Gymnasienämnden har jag gjort det så långt det är möjligt för en oppositionspolitiker. Sådant som är bra för eleverna har jag sagt ja till, oavsett vem som föreslagit det. Budgeten har jag konstant sagt nej till och lagt fram Liberalernas alternativ. De styrande har hela tiden avslagit den och lagt för snåla resurser till gymnasiet i sin egen.

 

Grundskolan har hög andel personer som arbetar som lärare utan att ha legitimation. Det gäller även andra yrkesgrupper som exempelvis Studie- och yrkesvägledare.

 

Detta har vi i Liberalerna påpekat och vi har lagt förslag som syftar till att alla anställda ska ha rätt kompetens. De personerna finns och med rätt arbetsförhållanden och löner kan vi få dem till Örebros skolor.

 

Något av det värsta jag vet är nöjda politiker. Speciellt om ansvariga skolpolitiker är nöjda när så många barn och ungdomar missar målen. Jag är konstant missnöjd och lider med varje barn och ungdom så länge den inte får den hjälp den har rätt till.

 

Så, hellre missnöjda politiker som anstränger sig och söker efter lösningar än nöjda som inte klarar sitt uppdrag. Vi byter ut dem till hösten, hoppas jag.

 

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Gymnasienämnden