Liberalerna: Satsa på Fritte, ungdomsgård för döva och hörselskadade

Karolina Wallström och Isabel Engwall: Satsa på Fritte

Örebro har utropat sig till Europas teckenspråkiga huvudstad. Det måste betyda något. De som lever med svenskt teckenspråk måste märka att det är bättre att bo här i Örebro än någon annanstans.

Vid utropandet kände Liberalerna stolthet över engagemang och ambition. Det rimmar väl med vårt synsätt att se alla människor, oavsett språk, utmaningar och begåvningar som viktiga pusselbitar i det samhälle vi vill bygga.

Tyvärr lever inte Örebro kommun upp till vad man kan förvänta sig. Örebro har inte blommat ut som den bästa staden i Europa om man är teckenspråkig. Utfästelsen känns väldig tom idag.

Liberalerna har länge lagt budgetar och förslag som prioriterar skola, omsorg och stöd till de som mest behöver det. Ett viktigt steg i våra jämlika värderingar är att anstränga sig för att skapa ett samhälle som kompenserar och utjämnar människors olika förutsättningar.

Framtiden byggs inte enbart av betong och infrastruktur. Alla investeringar är dyra i första steget. Vi menar att det är nödvändigt att lägga resurser på att öppna fler möjligheter för teckenspråkiga förskolor och teckenspråkig äldreomsorg för döva och hörselskadade. Alla hittar inte dit eller får kännedom om det första året, det blir inte fullt efter en vecka.

Varför är det så svårt att förstå att barn som pratar svenskt teckenspråk känner sig utanför på en förskola där de andra barnen både talar och hör? Behoven av samhörighet är viktig när man ska känna sig trygg och skaffa vänner. Bristen på kompetens hos vissa tjänstemän och en del politiker är oroande.

Liberalerna vill utöka öppettider för fritidsgården Fritte, en plats för döva och hörselskadade ungdomar. Fritte tilldelades en summa om 850 000 kr för år 2022. Detta står i skarp  kontrast med andra liknande kommunala fritidsgårdar som får minst fem gånger mer. Örebro kommun har 14 stycken fritidsgårdar för hörande ungdomar.

Liberalerna betonar att när mål sätts, resurser fördelas och jämlik fritid och tillvaro utformas för alla unga i Örebro, ska behoven hos döva och hörselskadade unga ges samma prioritet som behoven för hörande ungdomar. Vi anser att Örebro kommun, som utropat sig till Europas teckenspråkiga huvudstad, ska ha minst en fritidsgård för döva och hörselskadade på samma villkor som för hörande. Argumentet att ungdomar kan umgås på ett bra sätt utan att kunna kommunicera med varandra borde vi inte behöva bemöta igen.

Trots att många kanske tänker att ekonomiska bidrag är proportionerliga mot antalet unga, vill Liberalerna framhålla att denna synvinkel inte är relevant. Statistik visar att besöken på Fritte ökar för varje år. Faktum är att Fritte faktiskt attraherar fler besökare än fritidsgårdar för hörande ungdomar. Denna jämförelse haltar också då Fritte inte ens har öppet på fredagar som andra fritidsgårdar med hög besöksfrekvens.

Trots begränsade förutsättningar fungerar verksamheten på Fritte bra. En heltidsanställd planerar all verksamhet och agerar samtidigt som fritidsledare på kvällarna med hjälp av timvikarie. Detta kan jämföras med fyra till fem medarbetare på andra fritidsgårdar med liknande antal ungdomar.

Varför ses inte Fritte som vilken annan fritidsgård som helst? De erbjuder precis samma typ av verksamhet som andra fritidsgårdar men med undantaget att de kommunicerar med varandra på svenskt teckenspråk. Det går inte att förstå varför alla ungdomar inte får samma resurser till fritidssysselsättning i Örebro kommun.

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Isabel Engwall
Medlem Liberalerna Örebro kommun