Luf: Dags att införa marknadshyror

Adam Furustam

Höstterminen för universitetsstuderande har inletts. Blivande studenter söker nu febrilt efter bostad. Med långa köer och höga priser är steget till bostad stort och möjligheter begränsade. Ett första steg för att öka byggnation och därmed sänka trösklar för en första bostad är att införa marknadshyror.


Att få bostad i Örebro kräver ofta lång kötid eller osäkra andrahandskontrakt. Det gör det svårt för studenter att flytta till staden och pressar människor att betala skyhöga priser för att få tak över huvudet. Samtidigt blir viljan att överge en bostad låg, då möjligheten till ny lägenhet bättre anpassad efter senare livsförhållanden är liten. För att lösa problemet och trygga studenternas boendesituation krävs ökad byggnation och hyror utformade efter princip om utbud och efterfrågan.


Genom prissättning utifrån marknadsvärde skapas en flexibilitet som gör att boende kan anpassas efter levnadssituation. Ungdomar ges möjlighet att flytta till studier eller arbete samtidigt som äldre kan flytta till mindre eller tillgänglighetsanpassat boende. Den ökade rörligheten hjälper vidare våldsutsatta att lämna destruktiva förhållanden och företag att få tag på rätt kompetens. Marknadshyror ökar därmed flexibiliteten, vilket är hela samhället till gagn.


Prissättning utifrån bostadens attraktivitet och efterfrågan skapar en rättvisare marknad som är såväl effektiv som transparent gentemot övriga intressenter. I stället för att subventionera lägenheter i centrala Stockholm genom likställande med kopior i Arvidsjaur, bör politiken släppa taget och låta naturliga prisvariationer uppstå. På samma sätt som priset på aktier varierar beroende på bolagets omsättning och tillväxt – bör priset på hyresrätter bero på människors vilja att betala.


En oro finns för att marknadshyror leder till orimligt höga hyreskostnader. På kort sikt stämmer detta. Däremot leder marknadsanpassade hyror till ökade incitament för byggnation – något som gör att priset successivt sänks i samband med att fler bostäder byggs. Ett nationellt jämförbart exempel är Finland som införde marknadshyror år 1995 och under de följande 20 åren byggde närmare 400 000 hyresbostäder.


Den svenska hyresmarknaden måste präglas av ökad flexibilitet och skapa incitament till byggnation. Dessutom bör tilldelning av hyresrätter bli rättvisare och samhällets mest utsatta snabbt få tillgång till boende. För att möjliggöra detta och samtidigt mildra oron hos framtida studenter, bör marknadshyror införas på den svenska hyresmarknaden.


Adam Furustam
Distriktsordförande Liberala ungdomsförbundet Örebro län