Tak över huvudet för hemlösa

infojrJohanna Reimfelt (L) Taleperson i sociala välfärdsfrågor Ledamot Kommunfullmäktige  2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden  E-post: johanna.reimfelt@orebro.se	 Tel: 070-744

Sverige är på många sätt ett föredöme. Vi har en socialliberal politik som över tid byggt upp ett välfärdssamhälle där vi tillsammans ska möte samhällets utmaningar. Det är då en skam att vi är det land som har flest hemlösa i hela Norden. Att alla människor har tak över huvudet borde vara en högt prioriterad fråga för alla politiker. Det är därför mycket anmärkningsvärt att det tagit över ett års tid för Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande John Johansson att tillsätta en samordnare för frågor kring hemlöshet.

Det blir ännu en gång tydligt att system, organisation och pappersprodukter går före det faktiska arbetet närmast medborgaren. Och trots att en strategi mot hemlöshet funnits i över ett år vet inte Örebro kommun ännu hur många personer det är som befinner sig i hemlöshet.

Ett beslut som däremot har tagits av de styrande är att stänga offentliga toaletter. Ett beslut som slår hårt mot hemlösa som sökt sig dit för en stunds värme och flykt från väder och vind. Det går inte att blunda för den verkligheten och dess konsekvenser. Gruppen hemlösa försvinner inte magiskt för att en stängning av toaletterna genomfördes. Detta ogenomtänkta beslut togs alldeles för lättvindigt och utan en ordentlig konsekvensanalys. För var är åtgärderna för de hemlösa?

För oss i Liberalerna är det omöjligt att blunda för att människor saknar tak över huvudet. Hemlöshet är en komplex fråga och varje hemlös är en unik människa. De är inte en grupp som går att bunta samman med samma lösningar.

Liberalerna har lagt två förslag för att bemöta och bekämpa hemlöshet i Örebro.

Det första handlar om en tak över huvud-garanti som är utformad på ett sådant sätt att olika föreningar ska kunna erbjuda tak över huvudet och där ersättning ges från kommunen.

Det andra förslaget är att ge civilsamhället ett utökat stöd med syfte att ge långsiktiga möjligheter för utökad verksamhet dagtid för hemlösa.

Örebro kommun tycker vi ska vara en möjliggörare för föreningar som exempelvis Svenska kyrkan och Stadsmissionen. Organisationer som redan befinner sig i första linjen, och som möter de medborgare som är i ett utanförskap, ska stöttas bättre så de kan ta en ännu mer aktiv roll i arbetet mot hemlöshet.

De flesta människor som lever i en socialt utsatt situation vill inget annat än att ta sig ut ur utanförskapet och med rätt stöd kan de klara det.

Johanna Reimfelt (L)
Taleperson i sociala välfärdsfrågor
Ledamot Kommunfullmäktige 
2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden