Åldersdiskriminering, en fråga som behöver tas på allvar

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd Tel: 070-744 40 70 E-post: johanna.reimfelt@orebro.se

REPLIK
Vi i Liberalerna kan bara hålla med Lars O (NA 11 augusti).

Molin att det är diskriminering när människor över 75 år inte får vara med och lämna synpunkter om kollektivtrafiken. Det är för mig helt obegripligt hur ledande politiker lutar sig mot resonemanget att det är framtidens kollektivtrafik som ska utformas. För frågan blir då, finns det inte äldre människor i Socialdemokraternas Örebro eller ska de bara inte ta bussen. Tyvärr är det så att kraftiga försämringar redan har gjorts i och med att Flextrafiken togs bort. Ett beslut som Liberalerna sa nej till. Liberalerna vill i stället se att Flextrafiken återinförs och utvecklas.

Åldersdiskriminering är en fråga som behöver tas på allvar. Det handlar inte om enskilda fall precis som insändaren påpekar utan det finns på bredd front i samhället. Det innebär att det behövs ett systematiskt arbetssätt för att förändra och på ett bättre sätt inkludera alla människor i samhället.
Det som skrämmer mig i den här frågan är att det är ett medvetet val att diskriminera. Det är inte en miss utan här har en grupp medborgare valts bort ifrån att ge synpunkter om en grundläggande samhällstjänst.

Våra äldre har varit med och byggt det välstånd som idag finns för oss alla. Det är tack vara att andra gått före och förändrat samhället som jag får vara den jag är och att mina barn växer upp i ett samhälle som erbjuder fantastiska möjligheter till sina medborgare. Det är för mig väldigt konstigt när äldre dels sätts samman som en homogen grupp, dels när synen inte utgår ifrån respekt. Att vara äldre innebär att du är en kunskapsbank som samhället borde förhålla sig till på ett bättre sätt.

Johanna Reimfelt (L)
2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd, Örebro kommun