Kraftfulla satsningar på skola och förskola i Liberalernas budget för 2025

Örebro måndag 3 juni 2024
Pressmeddelande

S, M och C fortsätter att spara på skola och välfärd, Liberalerna vägrar!

Örebro måndag 16 oktober 2023
Pressmeddelande

Liberalernas budget för Örebro kommun 2023

Örebro måndag 5 december 2022
Pressmeddelande


Liberalernas budget 2023 
för Örebro kommun

Liberalerna fortsätter att vända på pyramiden, det vill säga lägga om stora delar av organisationen och hur resurser prioriteras. Örebro kommun måste, enligt Liberalerna, nå högre kvalitet och bättre effektivitet för att klara den stigande kostnadsutvecklingen och dessutom värna välfärden först.


Liberalernas kommunalråd Karolina Wallström säger:

I vårt Örebro finns mer valfrihet och egenmakt

Liberalernas förslag till budget och styrning för ett bättre Örebro med mer valfrihet och egenmakt.

Liberalernas budget för Örebro kommun 2022

Kommunalråd Karolina Wallström:

”Vi fortsätter att flytta resurserna längst fram mot örebroarna genom att minska central styrning och förvaltning till förmån för fler medarbetare i skola och omsorg. Vi skapar rakare och tydligare styrkedjor där cheferna längst fram har större ansvar. Vi både effektiviserar och satsar, för att det behövs i en kommun som vill möta framtiden”