ÄNTLIGEN! Satsingar på äldreomsorgen

Johanna Reimfelt Liberalerna Örebro Ledamot Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ser med glädje att regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna satsar på äldreomsorgen.

Är väldigt glad att som liberal vara med och ta beslut i Örebro om att genomföra vårdbiträdeutbildning. Ska vi skapa en äldreomsorg för framtiden behövs rätt person på rätt plats. Genom att införa vårdbiträden kan vi möjliggöra för undersköterskor och sjuksköterskor att fokusera på sina uppgifter.

Äldreomsorgen behöver mer kompetens och medarbetarna behöver fler möjligheter att utvecklas.

Genom att erbjuda utbildning till vårdbiträde kan vi öppna upp för fler vägar att stärka kompetensen inom äldreomsorgen.

Detta är något vi i Liberalerna drivit länge och nu ser vi det förverkligas. Bra!

Johanna Reimfelt, Liberalerna
2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd