Är det ditt barn som ska gå i skolan utan lärare?

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun, talesperson i skolfrågor och kandidat till Örebro kommunfullmäktige

Vi pratar om obehöriga lärare i skolan. Det är konstigt. Antingen är du kompetent med rätt utbildning för ditt yrke eller inte. Inom vilka andra yrkesgrupper accepteras obehöriga?

 

”Jag ska åka bussen med en obehörig chaufför till min obehöriga sjuksköterska inför operationen som görs av en obehörig läkare.” Nej, inget av detta skulle såklart accepteras men just lärare går bra, verkar det som.

 

Det här är inget annat än ett bevis på den nedmontering av lärarkåren som pågått länge och som accelererade med kommunaliseringen under 90-talet.

 

I Örebro kommun är läget närmast katastrof! Det Socialdemokratiska styret har haft flera mandatperioder på sig och de menar att det går bra. Men verkligheten visar annat.

 

I senaste mätningen har andelen behöriga lärare minskat. Tre av tio lärare är inte lärare, eller så undervisar de i ämnen de inte är legitimerade för.

 

Men det är inte jämt fördelat. Skolverkets statistik visa att det finns kommunala skolor där hälften av lärarna är obehöriga.

 

Hälften!

 

Det här är ett av mina fokusområden som jag vill förändra. Det finns massor kommunen kan göra för att vända utvecklingen. Liberaler i styre i andra kommuner gör det och vi kan också göra det här.

 

Liberalerna vill genomföra målmedvetna satsningar på lärarlöner, arbetsvillkor och fortbildningsinsatser. På några år kan vi nå 85 procent för att sedan arbeta oss närmare målet om 100 procent behöriga lärare.

 

Vi måste sitta högt och och också arbeta oerhört hårt så inget barn behöver gå i skolan utan lärare.

 

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun, talesperson i skolfrågor och kandidat till Örebro kommunfullmäktige