Är många nöjda med sina gruppboenden?

Pia Delin Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

De flesta personer med funktionsnedsättning är nöjda med det stöd som socialtjänsten ger, men inte alla. Det finns tydliga skillnader mellan olika boendeformerna och personer i boenden enligt SoL (socialtjänstlagen) skattar genomgående något lägre än personer i boende för vuxna enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta).

Detta kan vi som politiker inte acceptera. Det är lika viktigt oavsett av vilken orsak en person med funktionsnedsättning får sitt boendestöd. Alla bör få det stöd som de fordrar. Personalen ska vara insatt och ha kunskap om de olika funktionsnedsättningarna som de boende har. Utbildning i lågeffektivt bemötande är mycket viktigt.

  • Liberalerna anser därför att det är viktigt att personalen kan bemöta varje boende på rätt sätt.
  • Liberalerna anser också att personal inom boendena ska ha kunskap i teckenspråk i de boenden där teckenspråkiga personer bor.
  • Liberalerna anser att det inte får förekomma tvångsåtgärder i boendena.
  • Liberalerna anser att de boende måste få bestämma över saker som är viktiga för dem.
  • Liberalerna anser att de boende ska få möjlighet att komma ut i samhället när de vill och inte när personalen kan.

Pia Delin (L)
2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden