Arbete i förskolan kan vara skadligt

Karolina Wallström, kommunalråd och Mats-Olof Liljegren, skolpolitisk talesperson

Alla borde vara djupt oroade över den beskrivning 51 förskollärare och barnskötare skrivit om här i NA. De säger att förskolorna är ohälsosamma för både personal och barn. Att arbeta under sådana förhållanden de skriver om är inte bara oacceptabelt utan kan också vara skadligt, anser vi i Liberalerna.

Det som både bekymrar, oroar och förvånar är att styrande politiker (M, S och C) har en helt annan bild av hur förskolan mår och fungerar. De är i debatter och årsredovisning tydligt belåtna över sitt sätt att styra och fördela resurserna till förskolan, att barngrupperna är stora och till förskolornas möjligheter att fullfölja sina läroplaner. Det tycker vi är konstigt.

För oss är det uppenbart att det behövs konkreta åtgärder för att lösa krisen inom förskolan. Att uppmana till att ta ut kompensation i pengar, som skribenterna föreslår, kan vara ett steg för att synliggöra det övertidsarbete som utförs av personalen. Men det krävs mer än så. Det krävs politiskt ledarskap och strategiska investeringar för att förbättra arbetsmiljön och resurserna inom förskolan.

För Liberalerna är de yngsta barnens tid i förskolan av högsta vikt. Vi vill att alla barn från tre års ålder går minst femton timmar i veckan i förskolor som berikar och utvecklar barnen på ett professionellt sätt, under ledning av legitimerade förskollärare. Vi vill också att barngruppernas storlek ska följa Skolverkets rekommendationer, vilket vi föreslagit kommunfullmäktige att besluta om. Idag kan barngrupperna vara långt över det rekommenderade antalet och det vill vi förändra genom tydliga och skarpa gränser.

Vi vill också införa en obligatorisk språkförskola för barn som behöver mer stöd för att lära sig det svenska språket. Nu är det på gång genom nationella beslut tack vare Liberalernas arbete i regeringen. Det är rätt, för vi måste göra mycket mer för att lägga den språkliga grunden hos alla barn i hela Örebro kommun. Med uppsökande verksamhet och verktyg för att kartlägga banens behov och med en fungerande förskola som är hälsosam för alla når vi våra liberala mål.

Liberalerna är fast övertygade om att en satsning på förskolan inte bara är en investering i barnens framtid utan också i samhällets långsiktiga hållbarhet. Genom att förbättra arbetsmiljön och ge tillräckliga resurser till förskolan kan vi skapa en attraktiv arbetsplats som lockar och behåller erfaren personal och som ger varje barn goda möjligheter att utvecklas maximalt.

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor