Att prioritera rätt gäller alltid, även i ärendet Törsjö

Patrik Jämtvall (L) Taleperson i samhällsbyggnadsfrågor Ledamot Kommunfullmäktige  2:e vice ordförande Bygg- och miljönämnden  E-post: patrik.jamtvall@orebro.se Tel: 070-669 98 94

Örebro onsdag 15 mars 2023

Pressmeddelande

Att prioritera rätt gäller alltid, även i ärendet Törsjö

Vid kommunfullmäktige onsdag 22 mars kommer Patrik Jämtvall (L), talesperson i samhällsbyggnadsfrågor, ställa en fråga till kommunalråd Jimmy Nordengren (C) om de byggnationer som planeras i Törsjö, på bördig jordbruksmark.

– Vi har sagt ja i vissa lägen till byggnationer på känsliga jordar. Men i detta fall är det alldeles uppenbart att det är bara är Örebro kommun som gör gällande att det är förträffligt att bygga på åkermarken vid Törsjö. Övriga intagna samråd pekar åt rakt motsatt håll, kommuner, regionen, myndigheter, intresseorganisationer samt närboende vittnar om vilka utmaningar detta skulle kunna skapa både ekonomiskt och funktionsmässigt. Därför vill jag höra hur Jimmy Nordengren från Centerpartiet ställer sig. Är han som Centerpartist för att bygga bort värdefull åkermark? säger Patrik Jämtvall (L), talesperson i samhällsbyggnadsfrågor och ledamot i kommunfullmäktige, tillika 2:e vice ordförande Bygg- och miljönämnden.

– Jag har en mycket enkel och rak fråga till Jimmy Nordengren. På onsdag får vi höra om det blir ett lika enkelt och rakt svar. Min fråga är: Vill kommunalrådet Jimmy Nordengren bygga på bördig jordbruksareal i Törsjö, Ja eller Nej? Avslutar Patrik Jämtvall.

För mer information kontakta:

Patrik Jämtvall (L)
Taleperson i samhällsbyggnadsfrågor Ledamot Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande Bygg- och miljönämnden

E-post: patrik.jamtvall@orebro.se Tel: 070-669 98 94