Attendo lämnar Rynningeviken!

Attendo Rynningeviken

Oppositionsledare inom programnämnd Social välfärd Karolina Wallström (L): 

Attendo lämnar Rynningeviken!

– Jag beklagar fortfarande Örebro kommuns hantering av Attendo Rynningeviken. Kommunen har i åratal vägrat använda tillgängligt vård och omsorgsboende. Jag känner respekt för Attendo som nu inte längre orkar kämpa längre och i vanmakt lämnar huset, säger Karolina Wallström (L) Kommunalråd och 2:e vice ordförande i Programnämnd Social omsorg.

– Örebro kommun tar nu istället över huset och skapar ett vård och omsorgsboende. Det är det bästa som kan hända för boendesituationen men jag beklagar att kommunen i flera år stoppat möjligheten för Örebroare att bo i detta fantastiska boende här i Attendos regi, avslutar Karolina Wallström.

För mer information kontakta oppostionsledare i Programnämnd Social välfärd:

Karolina Wallström Kommunalråd Liberalerna Örebro 

Tel: 070-341 10 64

E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se