Bättre förutsättningar för näringslivet i Örebro kommun

Kommunalråd Karolina Wallström (L)

Jag har otaliga gånger beskrivit samhället som en trebent pall och på pallen ska såklart människor sitta. Alla tre benen på pallen måste vara starka och hela och alla ben måste bära upp sitsen tillsammans. Det kräver samarbete och respekt mellan de olika benen. Det ben jag skriver om i dag är näringslivets ben, de andra två är offentlig förvaltning och civilsamhället.

 


Näringslivet är motorn som utgör samhällets största ekonomiska grund. Det skapar stora skatteintäkter och är också den största och viktigaste arbetsgivaren.


Ibland pratar vi om tärande och närande arbeten. Båda behövs men när det gäller att vara den ekonomiska motorn så är det självklart vem som är närande. I detta läge är det på sin plats att använda, mig själv som politiker, som en tärande arbetskraft tillsammans med alla offentligt anställda. Vårt arbete är viktigt för att ge service och stöd samt att fördela gemensamma skatteresurser. Det närande näringslivet är de som tillför resurser till samhället, resurser vi solidariskt kan fördela för en bättre helhet.

 

Näringslivet i Örebro kommun måste få bättre förutsättningar både vad gäller service och möjligheter att utvecklas och växa. Med ett svagt näringsliv kommer vi inte ha tillräckligt med jobb till örebroarna medan ett starkt näringsliv med växtkraft kommer skapa både arbeten och tillräckliga resurser till våra äldre eller barn.
Örebro kommuns näringsliv måste därför ha ett bättre stöd för att kunna utveckla verksamhet och växa. De behöver goda förutsättningar för att driva ett bra hållbarhetsarbete. De behöver möta kompetenta kommunala tjänstemän som har kunskap om företagares villkor och behov. De behöver bemötas med den respekt de förtjänar och de ska slippa onödig byråkrati.

 


Företagen behöver nära samarbete med det offentliga för att kunna anställa kompetenta medarbetare. Tydligare kommunikation och jämlik rättvisa behöver bli bättre i Örebro kommun. Offentliga upphandlingar måste också öppnas upp så småföretagen kan lämna anbud. Vet ni att småföretagarna utgör 99,4% av Sveriges alla företag? De är viktiga och kan de ges mer möjligheter att delta i offentlig upphandling så kommer det göra stor skillnad.

 

Företagarnas villkor och deras marginaler är stundtals små. Ett sent nej eller en större ändring kan få stora konsekvenser för både investeringar och anställda. Besked om beslut måste ut omgående och innehålla både förklaring och tydlighet. Allt annat är respektlöst och stundtals hanterar kommunen företagarnas tid och kostnader nonchalant. Det måste till bättre framförhållning, riktlinjer och en förändrad kultur inom offentlig förvaltning. Näringslivet är kommunens kunder och därför måste kommunen veta vem som är till för vem. System, processer och kommunikation inom offentlig förvaltning måste anpassas efter näringslivets behov inte bara vad som är lättast för kommunen att hantera.

 

Just nu pågår revidering av kommunens näringslivsprogram. Liberalerna deltar i det arbetet. Strategier och planer är viktiga. Men de ska inte bara visa vägen, de ska leda till handling. Så även om revideringar behövs så är det viktigaste att det blir verkstad. Kommunens näringslivsprogram måste efterlevas och implementeras inom både service och förvaltning. Enligt senaste rankningen från Svenskt Näringsliv har Örebro förbättrats inom många områden, men med de förutsättningar Örebro har borde vi vara ännu bättre jämfört med andra jämförbara kommuner.


Liberalerna trycker på allt vi kan för att respekten för näringslivet, samhällets motor, måste uppgraderas. Styrdokument och organisationen i all ära med utan att kulturen ändras och synen på näringslivet upphöjs så händer inte tillräckligt mycket. Det är inte vad man säger att man ska göra utan det man verkligen gör som får saker att hända. Ett starkt näringsliv innebär ett mer livskraftigt samhälle och fler självständiga örebroare.
 

Karolina Wallström (L)
kommunalråd i opposition i Örebro kommun