Bra! Avgiftsfri skolbio i Örebro!

Börje Ström

Liberalerna var med och fattade beslut om avgiftsfri skolbio i Örebro. Nu blir det inte en kostnadsfråga för rektor och lärare att ta med eleverna på kvalitetsfilm.

Men Liberalerna hade önskat att ännu mer pengar skulle gått till kulturen. Det behövs ökade medieanslag för barn och unga, ökade kulturprojektbidrag och satsning på kulturskolans öppna verksamheter i Vivalla för att rekrytera fler till ämneskurserna.

Istället går miljonbelopp av kulturpengarna till stöd för fotbollsklubb i Vivalla, skateboard och konsumentrådgivning. Dessa verksamheter, som är bra, ska inte finansieras ur kulturnämndens budget.

Liberalerna vill i alla lägen prioritera kulturnämndens verksamheter. Det uppnår vi bäst om kulturnämnden blir en egen, självständig nämnd under kommunstyrelsen, ett sedan många år upprepat förslag från Liberalerna.

Börje Ström Liberalerna Örebro
2:e vice ordförande Kulturnämnden