BYGG NY TRAFIKLED RUNT ÖREBRO

Patrik Jämtvall

– Om vi ska bygga för ett Örebro i framtiden behöver vi på allvar se hela stadens utveckling inte bara i förtätning inom Örebros omedelbara 3km gräns, säger Patrik Jämtvall, Liberalerna - talesperson i samhällsbyggnadsfrågor. Han fortsätter:

– Om 30-40 år så kan E18 genom Örebro vara en stadsgata och då måste vi vara förberedda.

– Min visionära tanke är att bygga en ny trafikled runt Örebro tillsammans med en flytt av godstrafiken i innerstaden till det stråk som det finns reservat på, det så kallade Långenreservatet.

– Jag vill också tillsätta en utredning för att skapa en trafikled från E18 öster om Elektroskandia till RV51 mot Norrköping med en tunnel som sänks i Hjälmaren.

DETTA ÄR FRAMTIDSVISIONER SOM SKAPAR ETT ÖREBRO FÖR FRAMTIDEN 

Med dessa lösningar Patrik Jämtvall presenterar ska vi kunna säkerställa god kollektivtrafik och öka tillgängligheten från landsbygden till staden.