Dags att fylla kulturkvarteret med innehåll

Börje Ström

Replik på Lennart Bondesons debattartikel ”Vi är redo att prioritera kulturen i Örebro” i NA den 29 augusti.

NA:s kulturdebatt rullar vidare. Nu ger Lennart Bondeson sitt bidrag. Det gör han utifrån sitt särskilda ansvar för den förda kulturpolitiken senaste mandatperioden. Visst, partier ska framhäva det man åstadkommit. Inte minst i en valrörelse. Och ingen kan ta ifrån Lennart Bondeson och Kristdemokraterna förtjänsten av att ha drivit kulturfrågor framgångsrikt. Åtminstone när det gäller kulturell infrastruktur.

 

Kulturkvarteret står på plats med nya, ändamålsenliga och nödvändiga kulturlokaler. Nu är det också dags för dem att fylla på resurserna till innehållet i kulturkvarteret, då själva byggnaden trots allt bara är en byggnad. Likaså måste annan kultur över hela Örebro också få blomstra.


Bondeson framhåller kulturens betydelse på det sätt som de flesta partier är ense om. Det gör även Peter Ekström som tar i ordentligt när han skriver ” En levande kultur och ett konstliv är helt avgörande för samhället. Det är en viktig del av skillnaden mellan överlevnad och liv”.

 

Då skaver det att Kristdemokraterna i sitt samarbete med Socialdemokraterna fått administrera fyra år av uteblivna förstärkningar på många områden som är vitala. Verksamheternas driftbidrag har fått stå tillbaka. Utan statliga, tillfälliga satsningar hade inte mycket skett. Själv har jag i kulturnämndsarbetet frustrerad sett hur brist på ekonomisk uppräkning och återkommande effektiviseringar förhindrat en önskvärd förstärkning och därmed utveckling av flera kulturområden. Det gäller stärkt stöd till civilsamhällets kulturföreningar och studieförbund, fler pedagoger till kulturskolan, utbyggnad av El Sistema, satsning på folk och skolbibliotek och ökad kulturell tillgänglighet på landsbygden.


Därför är jag glad att Kristdemokraterna nu tydligt lyfter fram och anammar de områden ovan som jag och Liberalerna fört fram tidigare både i nämndarbetet och i NA. Särskilt uppmärksammar jag att Kristdemokraterna tillsammans med oss Liberaler och Vänsterpartiet vill att Örebro kommun går in som delägare i Örebro Läns museum. Kanske en startpunkt för en synnerligen nödvändig förändring.

 

Det finns fler angelägna kulturområden där ett fortsatt konstruktivt och öppet samtal behövs. OpenArts framtid är ett bra exempel. Vilken majoritet som efter valet än får ansvaret för kulturområdet behövs gemensamma rådslag.


Börje Ström (L)
2:e v ordförande kulturnämnden

https://etidning.na.se/p/na/2022-09-06/a/det-ar-dags-att-fylla-kulturkvarteret-med-innehall/2013/573529/30614939