Deltagare i Daglig verksamhet får dålig betalt för arbete som är till nytta för Örebro

Pia Delin Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

På funktionsstödsnämndens möte den 14 oktober informerades nämndens ledamöter om hur hälso- och sjukvårdsenheten arbetar med att få sin ekonomi i balans. En intressant information som visar på hur de olika enheterna inom förvaltningen för sociala insatser kan samarbeta.

Servicemottagare på Daglig verksamhet fick förfrågan om att hjälpa till med olika uppgifter på Hälso- och sjukvårdsenheten, enklare uppgifter som inte kunnat prioriteras. Några servicemottagare har, tillsammans med en handledare från Daglig verksamhet, tagit på sig uppgiften att hjälpa till med olika administrativa uppgifter. Det har fungerat utmärkt och servicemottagarna arbetar nu på heltid. Hälso- och sjukvårdsenhetens personal är mycket nöjda med den hjälp som utförs.

Det som bekymrar mig som Liberal är att detta arbete, som idag sker i Daglig verksamhets regi, ersätts med bara 60 kronor per heldag. Det handlar inte längre om daglig aktivitet för sysselsättningens skull utan för en del, ett utfört heltidsarbete till gagn och nytta för Örebro kommun. De borde övergå till någon form av lönebidragstjänst. Många servicemottagare som fyllt 30 år har tyvärr blivit av med sin aktivitetsersättning och har därför fått en sämre ekonomi. Att beviljas sjukersättning istället har det varit mycket svårt att få, dessutom är väl inte alla människor med behov av en något anpassad arbetssituation sjuka? Alla människor behöver känna sig behövda och få bättre självförtroende. Liberalerna anser att personer med funktionsnedsättning som vill och kan ska ses som fullvärdiga medarbetare med lön. Det handlar så väl om nyttan som värdighet samt möjlighet att försörja sig.

Pia Delin (L)
2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden