Dubblera stödet och släpp in civilsamhället

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun Kommunalråd i opposition 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen  Tel: 070-341 10 64 E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se

Örebro tisdag 17 oktober 2023
Pressmeddelande

Dubblerat stöd till Porten, Örebro Stadsmission

Till år 2024 dubblerar Liberalerna de styrandes förslag till stöd till Porten, Örebro Stadsmission, från 700.000kr till 1.400.000kr.


– Vi vill ge förstärkt stöd till Örebro Stadsmission som gör ett otroligt värdefullt arbete. För år 2024 dubblar vi därför bidraget för att ge dem en möjlighet att ha öppet lite längre och därmed erbjuda mer stöd under en längre tid på dagen. Liberalerna tror att det är till gagn för de hemlösa då kontinuiteten och den redan uppbyggda kontakten kan förstärkas och ge ytterligare positiva effekter, säger Karolina Wallström, (L) kommunalråd och 2:e vice ordförande kommunstyrelsen.


Släpp in civilsamhället igen!

Liberalerna vill att Örebro kommun återigen öppnar upp möjligheten för civilsamhället att driva härbärgesplatser.


– Vi har i sikte för år 2025 att försöka bredda uppdraget ytterligare till civilsamhället för att fullfölja vår ”tak-över-huvudet-garanti". Vi föreslår därför att Örebro kommun återigen öppnar upp för civilsamhället att ta delar av härbärgesplatserna. Vi tror att deras kompetens och kontakt med denna målgrupp skulle öka beläggningen på sovplatserna. Ingen ska behöva sova ute i Liberalernas Örebro! säger kommunalråd Karolina Wallström (L).


– Vi i Liberalerna har länge sagt att den som gör det bäst ska göra det. Vi har lika länge sagt att civilsamhället är ett av samhällets viktigaste ben. Vi vet att det finns både uppdrag och verksamhet de klarar bättre utifrån att de inte är en offentlig myndighet och att deras verksamhet också vilar på det ideella. Både när det gäller kompetens som ingångmöjligheterna är det oslagbart, avslutar Karolina Wallström.

 

För mer information kontakta

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Tel: 070-341 10 64
E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se