Elever med autism diskrimineras i skolan

Pia Delin, Liberalerna Örebro kommun Ordförande Liberalerna Örebro kommun Ledamot Funktionsstödsnämnden

Att elever med autism eller ADHD diskrimineras i skolan är något som oroar mig.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) skriver i rapporten: ”Förekomst av diskriminering 2023” att detta pågår och är ett omfattande problem.

Många skolor brister i att tillgodose behovet av extra anpassning eller särskilt stöd. Detta gör att dessa elever får sämre förutsättningar än andra till en fungerande skolgång och därmed möjligheten till fortsatta studier.

Diskrimineringen kan också förekomma i form av att elever utestängs med hänvisning till sådant som har att göra med funktionsnedsättningen. Till exempel att eleven inte får följa med på skolresa eller få vara med på idrottslektionen. I rapporten tar även DO upp att autistiska personer nekas individuell prövning när de söker till militärtjänstgöring eller till polisutbildning.

När nu skolorna börjar efter sommarlovet finns det många barn och föräldrar som känner stor oro inför skolstarten. De styrande partierna S, M och C har i en debattartikel lovat att barnen ska få allt stöd de behöver. Skolorna ska NPF-säkras, vad det nu betyder?  Hur det skall gå till undrar jag då neddragningar samtidigt ska göras inom skolområdet

Vi i Liberalerna anser att alla elever, oavsett problem, ska få det stöd och den hjälp de har behov av. Det finns en skollag som kommunerna måste följa. Jag är orolig att framtiden kommer visa att många barn, med nuvarande politiska styre, inte får den hjälp de behöver. Upp till bevis, vad betyder NPF-säkrade skolor i debattartiklar i verkligheten?

Pia Delin, Liberalerna Örebro kommun
Ledamot Funktionsstödsnämnden