Etniciteten är inte en del av valfriheten

Willhelm Sundmanlhelm Sundman, Liberalerna, Karolina Wallström Kommunalråd

Det är med stort obehag och djup sorg som vi nås av nyheten om att vissa vårdgivare i Stockholmsregionen tillmötesgår patienters krav om vilken etnicitet de önskar på vårdpersonal. Låt oss vara mycket tydliga, etniciteten är inte en del av valfriheten.

Den läkare, sjuksköterska eller vårdpersonal som möter patienter och omsorgstagare gör det mot bakgrund av den kunskap och de meriter som den bär med sig. Utbildning, kunskap och erfarenhet ligger till grund för att personen har den roll inom det offentliga som den har och de insatser som du får. Utseende, hudfärg och etnisk härkomst har inget med det att göra.

Att det finns patienter som har krav och preferenser är självklart. Man ska känna sig trygg med den vård man får. Önskemål om att kunna kommunicera på svenska med vårdens och omsorgens personal är fullt rimligt. Likaså är ett önskemål från en äldre dam som gärna vill ha en kvinnlig vårdare när det gäller daglig omsorg av mer privat karaktär. Det är inget konstigt. Men vården och omsorgen måste tydligt markera när önskemål från patienter och omsorgstagare rör sig ifrån synpunkter på insatser och blir diskriminerande om inte direkt rasistiska.

Offentlig finansierad vård och omsorg ska vara fri från diskriminering. Inte en enda skattekrona ska bidra till att stärka rädslan och göda misstänksamheten mot folk av annan härkomst än den som man själv tillhör. Sverige skulle aldrig klara av att leverera den generellt höga standard vi erhåller inom det offentliga om det inte var för all vår personal som råkar ha ett annorlunda utseende än vad man skulle kalla svenskt.

Den som driver vård och omsorg får inte tillmötesgå krav om etnicitet från patienter och omsorgstagare, vare sig huvudmannen är en privat eller offentlig aktör.

Liberalerna kommer aldrig att tillåta diskriminering inom någon verksamhet oavsett vem som är ansvarig. Alla ska behandlas utifrån samma grundläggande respekt och värdighet, det gäller både personal och patienter.
 
Willhelm Sundman (L)
Oppositionsråd Region Örebro län  

Karolina Wallström (L)
Kommunalråd Örebro kommun