Får inte personer med LSS-beslut kosta för mycket?

Pia Delin, Liberalerna Örebro kommun Ordförande Liberalerna Örebro kommun Ledamot Funktionsstödsnämnden

Under två mandatperioder som ledamot i Funktionsstödsnämnden i Örebro kommun har kostnaderna för nämnden ökat. Nu som ledamot även under den här mandatperioden ökar kostnaderna ytterligare.


De flesta kostnadsökningar beror på ökade personalkostnader och även ”fel” bedömning av servicemottagarna hjälpbehov.


Detta visar på att medel som tilldelas nämnden är felkalkylerade. Tittar man på ekonomin ser man, att trots lägre övertidskostnader och sjukdom, så räcker inte de tilldelade medlen.
Det gäller personer som har svårt att påverka sin situation och som har behov av stöd och hjälp av kommunen. De har beslut enligt LSS-lagen, ett beslut som måste följas. 

Servicemottagarna har inte möjlighet, som de flesta örebroare, att välja var de ska bo. Och de flesta bor i en gruppbostad till sin död. De flesta får heller ingen möjlighet att försörja sig själva utan är i behov av stöd genom aktivitets- eller sjukbidrag (kan vara sjukpension).


Liberalerna är det parti som månar om dessa servicemottagare. Därför gör Liberalerna inte heller några besparingar inom området Funktionsrätt. De som är i stort behov av att livet ska fungera något så när bra, måste få det stöd som LSS lagen säger. Här kan inget parti avsäga sig den skyldigheten.


Pia Delin (L)
Ledamot i Funktionsstödsnämnden i Örebro kommun