Fel att stänga offentliga toaletter

Avstängd toalett

Örebro tisdag 30 augusti 2022
Pressmeddelande

Fel att stänga offentliga toaletter

Liberalerna och Vänsterpartiet går idag fram i ett gemensamt förslag till kommunstyrelsen vad gäller de offentliga toaletterna. Liberalerna och Vänsterpartiet vill behålla tio av stadens tolv offentliga toaletter till skillnad mot de styrandes förslag om att de ska vara sju.

Vi anser att tillgången till det offentliga rummet måste vara jämlikt. Människor med medicinska utmaningar måste också känna sig trygga att använda våra gemensamma offentliga rum. Det är avgörande för dem att avståndet mellan toaletterna inte blir för långt.

Solidariteten med de människor som har störst utmaningar måste komma högt på agendan, vi är därför inte nöjda med utredningen och förslaget till beslut.

Istället för att ta bort mer än hälften av toaletterna (7 av 12 stycken) så föreslår vi att det istället vidtas åtgärder för att kunna hålla 10 av dessa toaletter öppna.

  1. Offentliga toaletter ska, från och med i höst, vara 10 stycken. Dessa ska vara jämnt fördelade över hela city samt skötas och kontrolleras regelbundet. Toaletterna ska vara öppna dagtid mellan 10-19.
  2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda vilka 10 toaletter som ska vara kvar med fokus på att uppnå en så jämn fördelning som möjligt i city.
  3. Extra kostnader under kvarvarande tid av året för att hålla toaletterna öppna tas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.
  4. Kommundirektören ges i uppdrag att tillsammans med Tekniska nämnden fortsätta utveckla och utreda så att både helheten och specifika offentliga toaletter blir kompletta, säkra och bra. Dessutom ska det göras en total budget för 2023 gällande drift, säkerhet och kommunikation.
  5. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram och sprida kommunikation om Örebros offentliga och allmänna toaletter till allmänheten.

 

För mer information kontakta

Karolina Wallström Liberalerna
Örebro kommun
Kommunalråd
Tel: 070-341 10 64
E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se

Martha Wiklund, Vänsterpartiet
Örebro kommun
Kommunalråd
Tel: 019-21 11 19
E-post: martha.wicklund@orebro.se