Förintelsens minnesdag 27 januari

Förintelsens minnesdag, Karolina Wallström (L) Kommunalråd
Världen är fantastisk på grund av alla människors olika värdegrunder och åsikter. Respekten för rätt till olika värderingar, religioner och rättigheter är mer grundmurad för en liberal än självaste grundlagen.
 
 
Vi får aldrig glömma de fruktansvärda brott och oförätter som skett i historien. Kunskap och vetskap är det enda som hindrar såväl fördomar som nya folkmord. 
 
Karolina Wallström (L)
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen
070-341 10 64