Frihet och kvalité bör vara i fokus för äldreomsorgen

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar när det kommer till kompetens och kvalité. Senaste tidens fokus på äldreomsorgen har tydligt visat att vi behöver förändra hur vi ser på äldre och på de medarbetare som sliter med att få ihop dagen. Örebro kommun är inte något undantag. Vi har också stora brister som måste åtgärdas. Politiken måste ta ett större ansvar och ställa krav, inte endast på en ekonomi i balans, utan på hur vi ska säkerställa kvalité idag och i framtiden.
 
En ytterligare utmaning som behöver hanteras är bristen på platser till vård och omsorgsboende. Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på hur Örebro kommun ska tackla framtiden. 

Med rådande situation är det med oro och irritation jag ser hur kön till en plats på ett vård- och omsorgsboende växer samtidigt som ett nytt vård och omsorgsboende står tomt. För sanningen är att det finns ett helt nytt äldreboende som står färdigt men som Örebro kommun inte skrivit avtal med eller varit intresserade av att föra dialog med. Är det så vi vill att äldreomsorgen ska bedrivas i Örebro? Jag säger inte att jag sitter inne med svaren för exakt vad en förhandling skulle kunna resultera i men vi behöver inleda en dialog.  Liberalernas fokus är inte vem som driver boendet, Liberalernas fokus är alltid kvalitét och individens frihet att själv välj. 

Det finns också anledning att se över om vissa vårdboenden behöver få en ökad ersättning på grund av högre belastning. Ett sådant exempel finner vi vid tullhuset där vissa individer kräver en högre bemanning vilket också borde följas av högre ersättning. Liberalerna har fört fram förslag om att denna möjlighet bör beaktas, men detta fick tyvärr avslag på senaste programnämnden social välfärd. 

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd