FUNKTIONSNEDSATTA SKA FÅ CHANSEN ATT LEVA SOM ALLA ANDRA

Pia Delin Delin och Johanna Reimfelt

Liberalerna har historiskt stridit för LSS därför att det är en av de största frihetsreformerna i svensk historia. Den som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som alla andra. LSS-utredning ska bidra till en lagstiftning som bygger på möjlighet till goda levnadsvillkor, delaktighet och inflytande från den enskilde. Det ska vara och måste vara utgångspunkten när en ny lagstiftning ska beslutas i riksdagen.  

Utredningen föreslår att en ny LSS-insats ska införas, ”Boendestöd”. Liberalerna ser mycket positivt på att fler personer ges möjligheten att få insatser inom LSS. Dock låter Boendestöd som att alla insatser ska knytas till hemmet och så är det inte tänkt. Insatsen ska också kunna ge den enskilde ökade möjligheter till delaktighet i samhällslivet. ”Vardagsstöd” är en bättre formulering för insatsen. 


Liberalerna har drivit hårt för att avskaffa den schablonmässiga tvåårsprövningen. Utredningens förslag är att assistansbeslut ska omprövas vart tredje år och att det då inte ska omprövas i grunden. En regelbunden uppföljning är rimligt. Det viktiga är att hur ofta och hur uppföljningen sker ska vara individuell.  En del i uppföljning är att upptäcka de som sätter i system att fuska. Vi behöver bättre samverkan för att upptäckt oseriösa företag.

Utredningen föreslår också att kontaktpersoner ska kunna samla flera i en aktivitet. Det är bra att möjlighet till ökad samvaro med andra finns. Detta ska självklart vara helt frivilligt för den som deltar. 

Avslutningsvis är det viktigt för Liberalerna att staten tar över hela ansvaret för personlig assistans. Något som liberalerna länge förespråkat. Detta är viktigt för att skapa frihet, likvärdighet och en trygghet för den enskilde. 

Johanna Reimfelt Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd

Pia Delin Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden