Hela Örebro ska leva, så också Ölmbrotorp

Hela Örebro ska leva, så också Ölmbrotorp

Varför ska landsbygden utstå nedskärningar samtidigt som centrala Örebro prioriteras. Varför ska landsbygdsborna betala lika mycket skatt men ha sämre bekvämligheter och service? Det är upprörande! Vård-och omsorgsboenden, skolan och andra samhällsinrättningar behövs i hela Örebro kommun. Men i Örebro kommun är alla politiska beslut stadsfokuserade.

Kan det förklara varför de styrande: Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet vill stänga vård- och omsorgsboendet i Ölmbrotorp? De uppger att det är av ekonomiska skäl, men detta argument håller inte längre än en normal näsa är lång.

Liberalerna är medvetna om att Örebro kommun behöver göra rätt prioriteringar för att hitta balans mellan skatteintäkter och verksamhet. Men det är inte på de äldre och på barnen i skolan det ska dras ned. Tvärtom! Framtidsutmaningen kräver modiga politiker som vågar prioritera. Erkänna att man inte kan göra allt, utan att göra det viktigaste bra. Politiker som törs sätta färre mål utifrån behov för att faktiskt lyckas nå dem.

Vi vill att hela Örebro kommun ska leva, inklusive vår värdefulla landsbygd. Det går om vi prioriterar annorlunda. Vi har till exempel länge föreslagit minskad central förvaltning och borttagande av onödig administration. Det är viktigt att välfärdens behov av investeringar och satsningar på lärare, läroböcker, undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare prioriteras. Vi måste också rättvist balansera landsbygd och stadskärna. Där ingår en fungerande kollektivtrafik där vi prioriterar landsbygdens möjligheter till transporter före superbussar i city.

För att utveckla Örebro kommuns landsbygd och erbjuda en god livskvalitet för alla invånare är det nödvändigt att behålla, utveckla och stärka kommunens närvaro där vård- och omsorgsboenden som Ölmbrogården är ett exempel. Vi uppmanar politikerna från S, M och C att ompröva sitt beslut om nedläggning och att lyssna till folket som bor på landsbygden. Liberalerna vill samverka till att ta fram en långsiktig strategi som på riktigt kan säkerställa en levande och hållbar landsbygd.

Ölmbrogårdens vård- och omsorgsboende har 32 platser och många viktiga korttidsplatser. Det har påbörjats en renovering och fortsätter den fullt ut är ändå hyran betydligt billigare per kvadratmeter än att bygga nytt. Det är inte försvarbart att lägga ner boenden som är fungerande, är önskade och som behövs i framtiden.

Vi ifrågasätter om det verkliga skälet till nedläggningen är ekonomiskt. Vi misstänker att det istället är ett försök till en snabbfix för att lösa budgeten på kort sikt, genom att flytta medarbetare till ett större boende som saknar tillräckligt med personal. Detta är kortsiktigt tänkt och kan ge upphov till en brist på vård- och omsorgsplatser.

Vi vet att de äldre i Örebro kommun fortsätter att öka. Både Örebro kommun och andra aktörer har byggt nytt vilket just nu minskat köerna, men prognoserna framåt är tydliga. Det är viktigt att behålla vård- och omsorgsboenden som Ölmbrogården för att möta detta behov.

Slutligen vill vi också påpeka det oacceptabla i att expressfart framtvinga beslut, utan ordentlig dialog och utredningar. Nu är det otydligt med varför de styrande bestämt sig för nedläggning innan alla lyssnats på och dialog har skett. Men det är klart, ser de styrande sig själva som helt överlägsna alla andra så förstår vi att de kör på. Men det är diktatorvarning på ett sådant ledarskap. För oss i Liberalerna är detta inte demokratiskt hanterat. En demokratisk process hade startat i Vårdboendenämnden med ett uppdrag att lösa utmaningarna och möjligheterna.

Vi tror att alla insatta vet att detta beslut startade på kommunalrådskansliet som krävde en quickfix. Det finns ett ord för den här typen av beslut; ministerstyre, ej ansvariga kommunalråd ger uppdrag till förvaltningar utan att gå igenom nämnd. I spel betraktas det som fusk, men vad detta är får du själv avgöra.

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun
Taleperson i samhällsbyggnadsfrågor

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
Taleperson i sociala välfärdsfrågor

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor