Hur ser LSS kompetensen ut i våra boenden i Örebro kommun?

Pia Delin Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

Socialstyrelsens nationella kartläggning av kompetensen hos personal som arbetar i LSS-bostäder, både bekräftar och förstärker den uppfattning som funnits inom funktionshinderrörelsen i flera år. Det har de konsekvent framfört i samverkansmöten, i remissvar och i möten med beslutsfattare. ”För att personer som bor i LSS-bostäder ska få goda levnadsvillkor behöver personal som ger stödet ha tillräcklig kompetens för att ge en god omvårdnad”, konstaterar Socialstyrelsen.

Kompetensen behöver förstärkas gällande olika funktionsnedsättningar, kommunikation och gällande regelverk. Det finns begränsningar i tillgången till kompetensutveckling och då får personalen svårare att ge gott stöd speciellt gällande tvångs- och begränsningsåtgärder. Centralt för att förebygga detta behövs bland annat handledning till personal, rätt bemanning, reflektion kring arbetet samt närvarande chefer. Utbildningarna ska vara långsiktiga och hållbara för personal på LSS-boenden. 

Jag undrar nu hur det ser ut i våra boenden i Örebro kommun? Med de neddragningar som de sittande partierna beslutat om undrar jag om personalen får det stöd som Socialstyrelsen efterfrågar. 

Liberalerna anser att de som bor på LSS-boenden ska ha personal med rätt utbildning och ge de boende möjlighet till aktiviteter den tid de önskar, enligt lagen. Viktigt att det satsas på närvarande chefer samt att personalen får den handledning de behöver. 

Socialstyrelsen redovisar att de bland annat kommer att satsa på framtagande av kunskapsstöd för området kommunikation, riktat till LSS enheter, se över allmänna råden (SOSFS2014:2) om kunskap hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS. Detta ser jag fram mot.

Pia Delin (L)
2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden
Funktionella Liberalers ambassadör i Örebro län