I Sverige får man älska och vara vem man vill!

Kommunalråd Karolina Wallström (L)

I 120 år har Liberalerna varit med och gjort Örebro och Sverige till friare och mer jämlika platser. Vi kommer alltid gå före och ta kampen för friheten. Steg för steg kämpar vi för allas rätt till mänskliga rättigheter, mot diskriminering och förtryckt, mot hat och hot i vardagen, mot intolerans och viktigast; för allas rätt till lika värde.

Olika är lika naturligt som det är vackert. Det ska omfamnas och stärkas. Vi måste jobba med att föra ut budskapet att andras val av privatliv inte är ett hot. Det verkliga hotet är de som vill styra över hur andra ska leva.

Vi har en grundlag som ger oss både stöd och möjligheter. Låt oss tänka och utveckla oss till att vara öppna, generösa och att inte döma andra. Vi kan alla göra våra egna val.

Betraktelsen av andra kan kännas främmande och till med skrämmande Men tänk på att din frihet att välja normen också är ett val. Jag vill arbeta med att ta bort normer som begränsar människors rättigheter och förhindrar valfrihet. Hur orkar man med att styra andras val, har inte alla fullt upp med att göra sina egna livsval?

Var jag än ser kärlek så blir jag varm i hjärtat. För oss i Liberalerna är friheten att styra sitt liv, så länge det inte skadar andra, överordnat allt annat. Vår tro på alla människors möjligheter att fatta egna beslut och utvecklas är nästan hur stor som helst. Därför har vi också kraft att ställa oss på barrikaderna och tro på att alla kan göra den resan och omfamna olikheter.

Liberalerna går före. Barbro Westerholm (L) denna starka och fantastiska människa såg till redan på 70-talet att homosexualitet inte längre skulle vara en psykisk sjukdom. Se nu hur annorlunda majoriteten av Sveriges befolkning i dag ser på hbtqi-frågor. Skillnaden är monumental. Tänk vad Liberalerna fortsatt kan och ska göra för framtiden.

Vi har ett stort arbete att göra för att stötta barn och unga människor. Psykisk ohälsa ökar i en tuffare och tuffare omvärld. Förändringarna är snabba och stundtals ogreppbara det är svårt att vara ung och klara av nya förväntningar i en ständigt växande och utvecklande kropp.

Vi måste orka lägga kraft på de människor som har utmaningar utöver detta. De som inte ”känner sig hemma” i sin kropp eller i samhällets förväntningar. Vi måste på alla plan stötta dessa unga och ge dem kraft att veta att de högaktningsfullt kan skita i normer de känner sig tyngda av. Vi måste ge dem möjligheter att få samtalsstöd, vägledning och vad än mer de behöver.

Örebro kommun måste skärpa upp värdegrundsarbetet i skolan, inte bara skriva fina dokument utan få dem att vara en verklighet varje dag, varje lektion och under varje rast. Vi måste se till att dörrarna till kuratorer alltid är öppna och komplettera med telefontider och digitala lösningar

Runt om i världen slåss människor för sina mänskliga rättigheter att få älska vem de vill. Vi får att aldrig ta vårt försprång för givet. Krafterna som vill begränsa andra från sitt eget valda liv är, om än för Liberalerna obegripliga, ändå verkliga och ständigt hotande.

Sverige ska fortsätta vara en av de främsta länderna i världen för mänskliga rättigheter. Därför ska vi inte stötta konservatism som med exempelvis omvändelseterapi vill ”bota” homosexuella. Nej, i stället ska vi hitta fler och bättre sätt att möta människor individuellt var de än befinner sig och vad de än behöver. För alla skull! Sluta gruppera människor utifrån normer som samhället och du själv sätter.

Låt alla lära känna sig själva och ges förutsättningar till att utvecklas till den unika fantastiska människa man vill bli. Jag struntar fullkomligt i vem du vill älska och vem du vill vara så länge du inte skadar andra. Ett kön, en titel eller något annat epitet är underordnat vem du egentligen är. Så trött på ytligt satta epitet som begränsar, avgränsar, klumpar ihop och hindrar varje människas egen resa in i framtiden.

Örebros Pridetåg är ett sätt att visa var man står. Jag går tillsammans med andra i Liberalerna. Men jag kunde likaväl gått enbart som Karolina, utan partibeteckning. Jag står för att varje människa är unik och ska vara fri, men det är så skönt och nödvändigt att tillhöra ett parti som tillåter det. Utan den friheten grupperar jag mig aldrig.

Karolina Wallström (L)
kommunalråd
1:a till kommunfullmäktige i Örebro kommun