Inför akutskola i Örebro

Inför akutskola i Örebro

Mobbning, hot och fysiskt våld är självklart oacceptalbelt inom skolan.

Men ändå förekommer det. Trots nolltolerans, gedigna insatser från lärare, rektorer och elevhälsoteam kommer det högst troligt ske igen.

Då måste Örebro kommun ha mycket goda möjligheter att agera.

Det görs idag men ofta med åtgärder där både den som utsatts och den som utsätter ska vara kvar på samma skola. Ja, till och med i samma klass.

Det måste till nya möjligheter för skolorna att agera menar Liberalernas Mats-Olof Liljegren, 2:e vice ordförande i Grundskolenämnden som föreslagit att akutskola eller akutskolelikande verksamhet måste införlivas i Örebro kommuns möjlighter att agera för elevernas bästa.

– Nummer ett måste alltid vara att skydda den som utsatts. Det kan kräva att den eller de elever som utsätter tillfälligt ska flyttas. På så vis kan elevhälsoteam och lärare arbeta med att skapa trygghet och samtidigt ta hand om båda parter på bästa sätt, säger Mats-Olof Liljegren.

– Jag är glad för elevernas skull att Liberalernas förslag mottagits väl och att nämnden beslutade att det ska utredas av förvaltningen. Som jag ser det kan det bara komma gott ut av detta. Där akutskolor finns är erfarenheterna goda och jag ser fram mot en bra utredning och sedan genomförande, avslutar Mats-Olof Liljegren.


Förslaget i sin helhet:

 

Örebro måndag 29 maj 2023
Ledamotsinitiativ


Öppna akutskola i Örebro?

Är grundskolorna i Örebroregionen tillräckligt bra på att hantera elevers behov av tillfällig undervisning utanför den ordinarie skolenheten? Liberalerna är osäkra och vill se en utredning kring akutskolor i kommunal regi, gärna där flera kommuner går samman.


I närtid men även både tidigare och i framtiden uppstår olika situationer med hot och våld där elever av olika anledningar inte kan vara kvar i skolan. Här skulle akutskola eller akutskoleliknande verksamhet kunna vara ett bra inslag så även dessa elever kan bedriva sin skolgång. Det är en tillfällig lösning för grundskoleelever som blivit avstängda och alltså inte får vara kvar på sin vanliga skola. Grundskoleelever har skolplikt och akutskolan är en möjlig väg tillbaka till normal skolgång.


Regeringen har tillsatt medel som Örebro kommun kan ansöka om för att kunna bedriva denna typ av verksamhet. Kanske skulle införandet av en akutskola i Örebro kunna bidra till att öka säkerheten och säkra kontinuiteten i utbildningen för alla elever? Där man har akutskolor idag är erfarenheterna goda och vår nuvarande skolminister Lotta Edholm, tidigare skolborgarråd i Stockholm säger:


– Det är min bestämda uppfattning att det finns ett behov. Det visade Stockholm när verksamheten hade startat. När vi väl hade brutit barriären av misstroende – ”så här gör man inte” – visade det sig vara framgångsrikt. Och mest positiva var eleverna som hade placerats där.


Liberalerna vill att förvaltningen utreder om en akutskola ska införas i Örebro kommun och då gärna i samarbete med närliggande kommuner. Därför föreslår vi att förvaltningen utreder om strukturen med en akutskola, som en kompletterande åtgärd, är något vi ska införa för att öka möjligheterna för eleverna att fullgöra sin skolgång och att snabbare komma tillbaka till den ordinarie skolan.

Liberalerna föreslår nämnden att:
  • ge förvaltningen i uppdrag att utreda om en akutskola eller akutskoleliknande verksamhet skulle vara ett bra komplement för att hjälpa elever inom grundskolan i Örebro
För Liberalerna
Mats-Olof Liljegren