Internationella kvinnodagen behövs. Kampen om jämställdhet måste fortsätta.

Internationella kvinnodagen behövs. Kampen om jämställdhet måste fortsätta.

Varför behövs internationella kvinnodagen, eller andra speciella dagar? För oss i Liberalerna är det bara en inledande fråga för att förklara hur viktigt det är att samhällets strukturfel och brister mot människor lyfts och kan diskuteras. Utan en diskussion sker oftast ingen förändring.

 

Den stigmatisering som sker när man är tyst låser ofta in människor i garderober och i fångenskap. Ofriheten måste belysas. Vi måste kämpa för att motverka diskriminering och orättvisor till sista andetaget, annars förlorar vi slaget om riktig medmänsklighet. Precis som liberala krafter en gång drev frågan om kvinnlig rösträtt i Sverige måste vi fortsätta arbeta för frihet och jämlikhet idag.

 

Något som måste lyftas är mäns våld mot kvinnor. För när det gäller våld i nära relationer är det oftast en man som är förövaren och en kvinna som är offret. År 2021 var det 15 kvinnor som föll offer för dödligt våld av en partner/före detta partner. Samma år anmälde 23 800 kvinnor att de utsatts för misshandel och hela 81 procent uppger att de var bekanta med offret.

 

Det fysiska våldet är fruktansvärt men vi får inte glömma det ekonomiska våldet. Inom våld i nära relationer är det ekonomiska våldet ett väldigt effektivt sätt att bryta ner och kontrollera. Det bidrar till kvinnans utsatthet och till hennes isolering.

 

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av de absolut viktigaste jämställdhetsfrågor och det är samhällets uppgift och plikt att på alla plan bekämpa dessa brottslingar och denna form av kriminalitet. Det krävs att kommunen har ett arbete mot våld i nära relationer som genomsyrar all sin verksamhet, något som behöver förbättras i Örebro kommun. Men vi bär också alla ett ansvar att se, agera och att våga fråga.

 

Vi skriver denna artikel ihop, män och kvinnor och för oss män finns det mycket att göra för att både se och förändra. Det är lätt att vara ”hemmablind” som man. Men vi måste se de negativa skillnader som finns mellan könen. Alla bör öppna ögonen och se, det finns exempel efter exempel på strukturer där kvinnor diskrimineras eller inte behandlas jämställt.

 

Till exempel inom idrotten. När man kvalificerar sig till större internationella turneringar då kan det var så illa att damlagen får låna till resa och uppehälle medan det öses miljoner kronor över de manliga lagen, i samma turnering.

 

Till exempel vad gäller otrygghet. Kvinnor som vill gå ut och roa sig riskerar att bli drogade och utsatta för något brottsligt. De blir ännu en siffra i statistiken över mäns våld mot kvinnor. Bedrövligt! Detta måste vi tillsammans få stopp på.

 

Och så har vi hemlösheten.

 

Socialstyrelsen (2017) säger att av landets hemlösa så är 38 procent kvinnor, men att mörkertalet är stort. Hur ser det ut i Örebro? Där svävar vi ännu i ovisshet på grund av de styrandes bristande förmåga att utreda och agera. Att vara hemlös som kvinna gör tillvaron betydligt farligare än för hemlösa män. Hemlöshetsfrågan för kvinnor har länge varit lågt prioriterad och detta vill vi i Liberalerna ändra på.

 

Så, Internationella kvinnodagen behövs. Kampen om jämställdhet måste fortsätta. Det är inte för att på bekostnad av andra kön framhäva kvinnor utan det är för att ge alla, just idag på Internationella kvinnodagen, lika mycket frihet och möjligheter. Det patriarkala samhällets långa tentakler präglar fortfarande vårt samhälle. Och ett samhälle som inte är jämställt måste enligt oss i Liberalerna förändras.

 

Ett starkt samhälle behöver alla människors olika förmågor och personligheter. Ett starkt samhälle drivs framåt av att alla olikheter är med och både sätter sin prägel på samhället men också bidrar med det som varje individ gör bäst. Ska vi skapa en tavla av alla pusselbitar så måste alla bitar vara på plats. Vill vi ha en tavla som speglar mångfald måste alla färger dit. Kön har ingen som helst betydelse.

 

För oss i Liberalerna är det centralt att tillvarata kompetens och allas olikheter. Svårt? Oerhört, men att ge upp utan att driva utveckling är otänkbart för oss. Liberalerna är ett visionärt idéparti som aldrig blir färdigt och som inte tappar kontakten med verkligheten. Blunda på en väg med många avfarter är att ge upp. På Internationella kvinnodagen säger vi i Liberalerna: Leve människan, oavsett kön!

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun

Kommunalråd i opposition

2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

 

Erik Sjöberg, Liberalerna Örebro kommun

2:e vice ordförande Socialnämnden

 

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun

Taleperson i sociala välfärdsfrågor

2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

 

Tommy Sjöstrand, Liberalerna Örebro kommun

Ledamot Markplanerings- och exploateringsnämnden