Karolina Wallström: Den som behöver hjälp ska få det!

Karolina Wallström: Den som behöver hjälp ska få det!

Välfärden ska stötta och lyfta. Vad innebär det inför framtiden? Med en kostnadsutveckling som är större än skatteunderlaget måste vi utreda hur brett och djupt välfärdsuppdraget ska vara. Det är oansvarigt att inom detta område låtsas som om vi inte behöver ändra modellen. Vi behöver gemensamt ta ansvar för varandra och komma överens om vad välfärdsuppdraget består av. Behovsstyrning är viktig eftersom alla inte har samma behov och vi måste kunna ge varje individ en möjlighet att välja där det är möjligt. 

Vi ska stötta dem med störst utmaningar först. Vi ska ge utrymme för chefer och medarbetare längst fram mot örebroarna att prioritera. De vet mest om vad som är viktigt. Vi måste bygga en organisation som är baserad på tillit. Varje människa oavsett ålder måste bemötas utifrån sina personliga behov. En behovsanpassad välfärd ser till att inte ge resurser till de utan behov. En kommun utan modiga politiker kommer inte att klara utmaningarna!

Våra örebroare med behov av stöd i hemmet är extremt utsatta. Örebro kommuns hemtjänst har gått med stora underskott i flera år. Vi liberaler tror att det dels beror på att ramarna är för snåla men också för att man tänker fel. Våra medarbetare är stressade och upplever sig otillräckliga. De känner sig som slavar under klockan. Följden blir både många sjukskrivningar och en sämre och dyrare omvårdnad. För oss liberaler är äldreomsorgen ovärdig när vi tvingar personalen att stressa. För både stödmottagare och medarbetare måste en högre grad av självbestämmande och flexibilitet skapas. Liberalerna tror att det finns mycket kvalitet och resurser att vinna i att skapa arbetsglädje genom självstyrt arbete. Vi behöver gå ifrån minutstyrd hemtjänst till behovsstyrd hemtjänst. Det är möjligt med självstyrt arbete om vi har bra kommunikation och rätt ledningsstruktur. Kostar det inte mer, är det många som frågar sig? Nej, det behöver det inte göra. Det finns flera exempel från andra kommuner som ökat kvaliteten och nöjdheten hos både medarbetare och stödmottagare utan att det ökat kostnaderna. Som grädde på moset har det också lett till färre antal olika vårdare hos den enskilda. 

Alla ska kunna förverkliga sig själva, oavsett vilken funktionsvariation man har. Funktionsvariationer kan göra det svårt att vara med i samhället på lika villkor. Det kan gälla tillgänglighet, rätt till arbete eller långsiktighet i olika stöd. Liberalerna som var initiativtagare till LSS-lagen anser att det är en de viktigaste frihetsreformerna för de med mest utmaningar. Det gäller att hålla i och vara stark när man ska skydda de med störst utmaningar, men som kanske inte ”skriker högst”, till ett värdigt liv. Vi i Liberalerna vet var vi står.

När ska antalet hemlösa örebroare minska? Ja, inte har det hänt ännu trots löften år efter år från den S-ledda minoriteten. Vårt förslag är att införa en ”tak-över-huvudet-garanti”. Vi bestämmer oss helt enkelt för att ingen behöver sova ute i Örebro. Det kräver så klart resurser, men förlåt mig nu. Visst måste de finnas när vi har råd att bygga om fungerande gator, bygga ett dyrt kulturkvarter eller satsa på inköp av nya bussar igen (de nya är ju knappt inkörda ännu). Vi i Liberalerna anser att det är ovärdigt Örebro kommun att tvinga hemlösa att sova ute. Här går gränsen för oss. Andra partier vill sätta guldkant och flärd före den hopplösa misär som de hemlösa känner inför varje natt. 

Det finns fler människor med stora utmaningar i vårt Örebro. Vi känner till dem, men vi gör inte tillräckligt för alla. Liberalerna tycker som många andra att både fritid och nöje är trevligt och viktigt. Vi tycker det är tröttsamt att stå i bilköer och kämpa för att hitta första lägenheten. Men allvarligt, kan vi egentligen jämföra det med att inte kunna gå ur sängen, inte få äta när vi vill, inte kunna komma ut i frisk luft, inte få sova under tak eller inte vara säker på att överleva dygnet? Vi i Liberalerna är beredda att öppet, rakt och tydligt försaka annat viktigt men inte lika viktigt. Ingen politiker har något berättigande om man inte törs satsa på de mest utsatta först. 

Karolina Wallström (L) Kommunalråd 
2:e vice ordförande Programnämnd Social välfärd