Karolina Wallström (L): Örebro kommun måste akut gå emot IVOs beslut!

Karolina Wallström (L) Kommunalråd

Örebro torsdag 2 april 2020

Pressmeddelande

Karolina Wallström (L): Örebro kommun måste akut gå emot IVOs beslut!

 

Företaget, Betjäna staden, har fått sitt tillstånd indraget av statliga IVO och Örebro kommun. Karolina Wallström anser att kommunen ska gå emot IVOs beslut omedelbart, alternativt förlänga uppsägningstiden och under krisen fortsätta omsorgen via Betjäna staden. I Coronakrisen är det rent olämpligt att byta omsorgsgivare.

 

– I två dygn har jag pratat med anhöriga och vårdföretaget som berörs av ett indraget tillstånd att ge hemvård i Örebro, säger Karolina Wallström (L) och fortsätter:

 

– Nu råder en Coved19-kris och läget gör att dessa omsorgstagare, som tillhör en riskgrupp inte ska behöva möta ny omsorgspersonal. Lägg också till det olämpliga i att göra dessa omsorgstagare och anhöriga oroliga.

 

– Kommunens agerande är rätt i normala fall. Men just nu är det inte ett normalt läge. Örebro kommun befinner sig i ett extra ordinärt läge där omsorg, vård och trygghet går före ekonomi. IVO har främst dragit in tillståndet på grund av ekonomiska skäl. Det är en viktig aspekt i normala fall, det är viktigt att företagen som levererar omsorg för våra äldre har en stabil ekonomi.

 

–Detta företag går inte med stora vinster men enligt ägarens egen utsago så råder nu ekonomisk balans. Är det inte vad de flesta tycker är viktigast? God omsorg där stor del av resurserna går just till de äldre?

 

– Liberaler har respekt för beslutet myndighetsavdelningen och programdirektören tagit på delegation. De har fullföljt sitt ansvar. Det Liberalerna nu vill göra är att vänta med ett eventuellt beslut och upphörande tills i höst. Detta skulle i så fall vara ett beslut av krisledningsnämnden och gälla på grund av Corona-krisen. Efter krisläge går kommunen tillbaka till ordinärt läge.

För mer information kontakta:

Karolina Wallström Kommunalråd Liberalerna Örebro
Tel: 070-341 10 64
E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se