Karolina Wallström (L): Svag budget som inte prioriterar välfärden

Karolina Wallström (L) Kommunalråd

Örebro onsdag 17 maj 2023
Pressmeddelande
Karolina Wallström (L): Svag budget som inte prioriterar välfärden

Idag presenterade de styrande partierna i Örebro kommun, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet, sin budget för kommunen år 2024. 


– Det är tydligt att de styrande inte kan hantera verkligheten. Örebro kommun måste göra en större ommöblering för att klara kommunens utmaningar och möjligheter än vad de föreslår i sin budget. Ta ett ännu större grepp och ändra organisation och styrkedjor för att nå mer effektivitet och samtidigt leverera kvalitet och mer utveckling för det nödvändigaste, säger Karolina Wallström (L) 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen och fortsätter: 


– Liberalerna menar att det kräver hårdare prioriteringar och ett större mod. Vi inte kan få allt vi skulle vilja ha. Vi är inne i en lågkonjuktur som håller i in i år 2024. Därför borde Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet varit kreativare, modigare och, som jag upplever att de gör, inte bara lappar och lagar. Utan tillräckligt mod prioriteras inte välfärden. Det allra nödvändigaste för de som verkligen behöver kommunens stöd minskar.


– Detta skulle ha inletts för många år sen. Organisationen är förlegad och inte anpassad till varken behov eller framtidens fortsatta kostnadsutveckling. Men inte heller i denna budget tar de ett tillräckligt grepp. Osthyvlar ut underskottet på välfärden utan prioriteringar och utan en tillräcklig omställning. 


– De styrande fredar egna projekt och verksamheter som fortsatt får gå med underskott. Samtidigt pressar de välfärd och skola att hantera sina underskott och ger dem ramar som är omöjliga att hålla. Vi har fler i behov av stöd och fler elever behöver nå målen i skolan. 


– Liberalerna anser att det är snudd på ohederligt att fortsätta lappa och laga i gamla ramar. Det är som att köra huvudet i sanden och undvika att ta hand om verkligheten i Örebro kommun. Visst vi behöver effektivisera, men det borde fokuseras på att minska det administrativa överhänget och totalstoppa ej nödvändiga investeringar och projekt. Varje utlagt krona ska vägas på guldvåg i en lågkonjuktur och det så tydligt att örebroarna förstår varför det är tufft för alla.

Besvikelser

  • Styrande tar inte ansvar för att föreslå alla besparingskrav som ekonomerna föreslår om 134 miljoner kronor. Man lägger det på förvaltningen att hitta det man själv inte klarar av. Svagt. 
  • Men lite positivt att de ändå inte lägger inte generell osthyveslbespringar över alla verksamheter.
  • Att de inte på allvar tar i utmaningen med att över var fjärde elev inte når målen i grundskolan. Tyvärr bara effektiviseringar för ramen till grundskolan. Om man undantagit grundskolan från besparingar hade man kunnat fixa det som är trasigt.
  • Att de inte minskar investeringsmålen, trots de inte har kapital att ta ansvar för driften som uppkommer i samband med investeringen.
  • Att de ålägger den redan hårt prövade äldreomsorgen med mer besparingar och inga satsningar.
  • Att de fortsätter projektera och planera för BRT etapp 2 o 3. Liberalerna anser att alla ej nödvändiga investeringar måste stoppas eller försenas. Man kan inte använda resurser man inte har.

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen
Tel: 070-341 10 64, E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se