Katastrofal kapitulation av kommunen!

Kommunalråd Karolina Wallström (L)

Örebro fredag 10 februari 2023

Pressmeddelande

Karolina Wallström (L): Katastrofal kapitulation av kommunen!

 

Socialkontoret i Vivalla stängs temporärt och personalen flyttas till centrala Örebro. Karolina Wallström (L) 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen är bekymrad över situationen och menar att det med bättre ledning hade kunnat undvikas.

 

– Stängningen av socialkontoret i Vivalla sägs vara tillfällig. Hur länge kontoret i Vivalla ska vara obemannat är okänt. Detta är inte bra! Den ständiga närvaron av ett socialkontor i Vivalla har betytt mycket för stöd, brobygge och kunskap om vårt svenska samhälle. Detta är en riktig tvärsladd för den styrande majoriteten! säger Karolina Wallström (L) 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen.

– Orsaken som sägs vara arbetsmiljöproblem är ytterst allvarligt. Då faller ansvaret tillbaka till hundra procent på kommunen som arbetsgivare och byggare av organisation. Något som vi Liberaler varnat för som ett stort problem länge. Att kontoret nu stänger kan alltså helt skyllas på en ledningsfråga och det är fruktansvärt dåligt, fortsätter Karolina Wallström.

– Förstärkt säkerhet och ändamålsenliga lokaler för medarbetarna måste det funnits god tid att utveckla. Till exempel kunde man provat ett samordnat kontor med polis och socialtjänst. Det har gjorts i andra kommuner i Sverige. Allt är nästan bättre än att distansera tillbaka kontakten med socialtjänsten, säger Karolina Wallström.

– Carl-Johan Wase (M), Socialnämndens ordförande i Örebro kommun betonar vikten av att socialtjänsten finns i Vivalla och att beslutet ligger fast, men vad betyder det när de nu flyttas därifrån? Detta är att gå tillbaka till ruta ett och en katastrofal kapitulation av kommunen, avslutar Karolina Wallström.

 

För mer information kontakt

Karolina Wallström (L)

Kommunalråd i opposition

2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

 

Tel: 070-341 10 64

E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se