Kommunens dagliga verksamhet – Utvecklas man där?

Pia Delin (L) Ordförande Liberalerna Örebro kommun Ledamot Funktionsstödsnämnden  E-post: pia.delin@orebro.se Tel: 0708-275531

På särvux finns en utbildning till så kallad serviceassistent. En del personer med funktionsnedsättning i kommunens dagliga verksamhet har genomgått denna utbildning. Men var hände sedan med dem? Fick de någon anställning inom kommunen eller någon annanstans med riktig lön?


Kommunen har slutit avtal med olika aktörer, både inom andra kommunala verksamheter, privata näringsidkare och idrottsföreningar. Där kan de, som så önskar, ha sysselsättning i annan verksamhet än den inom kommunen.
Detta gör att de som tar denna chans får ”riktiga” arbetsuppgifter att utföra men med endast mot en ersättning på 60 kronor för heldag och 45 kronor för halvdag. Den ersättning som de får räcker inte till resan till arbetet och lunchkostnaden.


Liberalerna anser att alla som vill och kan ska ha en möjlighet att ha ett
arbete med lön som de kan leva på. Därför borde de som gått utbildningen få ett arbete som överensstämmer med de kunskaper de har förvärvat. Jag har sett hur personer med funktionsnedsättning, som får möjligheten att prova på, utvecklas i sin roll och fungerar precis som alla andra på arbetsmarknaden. De behöver bara en liten stödjande hand ibland. Och vem behöver inte det?


Pia Delin (L)
Ledamot i Funktionsstödsnämnden i Örebro kommun