Kräv inte skolan på fler neddragningar!

El Sistema

Örebro tisdag 17 januari 2023
Pressmeddelande

Karolina Wallström (L) 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen:

Ja, vi ska fortsätta med El Sistema, specialpedagogisk kompetensutveckling och Team Oxhagen men absolut inte kräva skolan på ytterligare neddragningar!

– Idag föreslår S, M och C på kommunstyrelsen att skolorna ska återföra medel till kommunstyrelseförvaltningen för dessa båda sociala investeringsprojekt. Det är inte alls bra utan kommer bli ytterligare ett slag mot skolornas ekonomiska utmaningar. Att fortsätta med El Sistema, specialpedagogisk kompetensutveckling och Team Oxhagen innebär kostnader och utan extra anslag måste pengar tas från befintlig budget, vilket innebär ytterligare neddragningar inom skolområdet, säger Karolina Wallström (L) Kommunalråd och 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen och fortsätter:

– Liberalerna anser att satsningarna är viktiga och bra. Rapporten visar att det nåtts vissa kvalitativa mål. Vi anser, liksom de styrande partierna, att verksamheten bör fortsätta. Men till skillnad från S, M och C vill vi fortsätta skjuta upp återföringen tills det finns ekonomiska resultat av de sociala investeringsprojekten. Det har redan gjorts tidigare och det är så vi ska fortsätta ännu en tid.

– Både skolområdet och social-välfärdsområdet har i den budgeten som i kommunfullmäktige beslutats redan stora miljonbesparingar som kommer kännas ute i verksamheterna. Att också nu under 2023 kräva återföring omfattande 34 procent av tidigare investerat belopp är inget annat än ännu en neddragning, om man nu vill att verksamheterna ska fortleva.

– Återföreningen skulle gå tillbaka till kommunstyrelseförvaltningen för nya investeringar. Liberalerna anser att det under 2023 inte ska läggas tid på detta. Vi ska i stället fortsätta med det som vi alla, inklusive majoriteten, vill ska fortgå, avslutar Karolina Wallström.

Därför yrkar Liberalerna idag att återföringen ska skjutas upp. 
Även Kristdemokraterna lägger samma yrkande efter initiativ från Liberalerna.

För mer information kontakta

Karolina Wallström (L)
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Tel: 070-341 10 64
E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se