Kulturstöd från olika håll

Börje Ström Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Kulturnämnden Tel: 0765-812276 E-post: borje.strom@orebro.se

SLUTREPLIK
... till Peter Ekströms repliksvar, NA 12 augusti.

Liberalerna är tydliga med att huvudansvaret för stöd till det offentliga kulturlivet är och förblir ett ansvar för stat och kommun. Det har jag tydligt påpekat. Vi vill bägge att fler ska få tillgång till kultur. Det borde inte minst vänsterpartiet starkt bejaka. Men resurserna är begränsade. Trist att (v) verkar ha beröringsskräck för allt privat. Näringslivet är också en del av samhället och vill stödja verksamheter som är samhällsnyttiga. Inte minst för barn och unga. Ofta är det den goodwillen som är deras syfte med stödet.

Jag har under trettio år fått stöd från privata sponsorer i den musikskola som jag haft ansvar för. Visserligen i liten omfattning. Har aldrig behövt ta hänsyn till några krav mer än exponera deras varumärke i vår marknadsföring och ställa upp med musikmedverkan, vilket stimulerat barnen. Armlängds avstånd är huvudregeln för allt stöd. Det bör bevakas även när det gäller statligt/kommunalt kulturstöd. Påminner åter om myndigheten för kulturanalys rapport ”Så fri är konsten”, där känsliga gränsdragningar problematiseras.

När det gäller det angelägna behovet av alla skolelevers tillgång till professionella kulturupplevelser arbetar kulturnämnden för närvarande att få till detta. Vi liberaler stöder Örebro kommuns deltagande i ”Kulturkraft – för varenda unge”, som är regions Örebro läns satsning med detta syfte. Jag tycker det tagit alltför lång tid. Nu krävs att kommunen – som är halva Örebro region – tar sitt ansvar och tillsätter de medel som behövs för deltagande. Det är pengar som fördubblas eftersom regionen går in med lika mycket.

Börje Ström (L)

2:e vice ordförande Kulturnämnden, Örebro Liberalerna Örebro kommun

Artikel: https://etidning.na.se/.../kultursto.../2013/567119/30263595