Lagen om stöd och service är livsviktig

Pia Delin Delin Liberalerna Örebro kommun 2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

I DN debatt den 6 januari 2022 skriver Funktionsrättsforskaren Barbro Lewin och Professor emeritus i statskuskap Leif Lewin om hur kommunerna i landet följer LSS lagen.Tillämpningen av lagen om stöd och service till funktionshindrade har blivit betydligt hårdare visar en studie. Propositionen formulerar lagens värdegrund där målet skulle vara att människor med omfattande funktionshinder ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt. Insatserna ska vara så utformade att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och delta aktivt i samhällslivet (Prop 1992/95:159 sid 50).Kostnadsutvecklingen har oroat kommunerna och en mera restriktiv praxis har börjat tillämpas, inte bara av domstolar utan även av kommunerna. De har fått lära sig att i första hand hålla budgeten. En handläggare har uttryckt: ”Vi var snällare förr”. Intresset för lagstiftarens intentioner har klingat av inom rättstillämpningen. Lagen kan inte förutse allt, utan måste tolkas och man kan därför ta hänsyn till vad lagstiftaren avsåg med sin lag.LSS är en prioriteringslag vilket betyder att resurser ska tas fram när helst behoven finns oavsett vad kommunen anser sig ha råd med. Då Liberalerna ligger bakom lagens införande undrar vi hur det ser ut i Örebro kommun. Får verkligen alla som har behov av stöd enligt lagen det stöd de har behov av? Eller är det så att budgeten är viktigare att hålla än att ge stödet?


Pia Delin (L)
2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden