Lägg inte ned Dans för hälsa!

Dans för hälsa

Men ursäkta, hur kan man ens fundera på att lägga ner den forskningsbaserade metoden  ”Dans för hälsa”? Socialdemokraterna och dess allierade verkar inte förstå värdet av en väl fungerande verksamhet, och nu ska den bort. Liberalerna är av helt motsatt åsikt. Dans för hälsa (DFH) ska inte bara finnas kvar utan också utvecklas och införlivas i ett långsiktigt arbete för bättre psykiskt hälsa hos örebroungdomarna.

 

Nyss tillsköt de styrande över fem miljoner kronor till elevhälsan så det finns inte brist på pengar. Nej, det är idéer och insikt om hur pengarna ska användas som saknas. Kostnaden att driva DHF har varit trehundratusen kronor.

 

DFH är sprunget ur ett forskningsprojekt vid Örebro universitet och har från Örebro spridit sig till stora delar av Sverige. Verksamheten vänder sig till flickor som mår psykiskt dåligt. Det införs på andra håll, utvärderas och får goda resultat. Det är att bita sig i svansen att lägga ner en så bra verksamhet med så goda resultat. Om bara en enda av flickorna mår bättre, klarar skolan, går vidare till ett arbete så är vi redan där på ett ekonomiskt plus. Men ännu viktigare är att unga flickor mår bättre och att de får chans till ett bättre liv.

 

Psykisk ohälsa bland unga är ett galopperande problem och som kommun måste vi göra rätt saker. Det som fungerar ska vi göra mer av och det som inte fungerar ska vi ta bort. DFH är definitivt något som både ska vara kvar och utvecklas. På sikt kan det kanske ske i samverkan med Region Örebro län men tills det är utrett måste Örebro kommun ta ansvar och driva DFH vidare.

 

Vi menar att DFH ska bedrivas på ett kommunövergripande plan där alla skolor, även friskolorna, i sina hälsosamtal och möten med eleverna kan fånga upp elever där DFH möter elevens behov. För bästa framgång är det nödvändigt att deltagaren har förtroende för den som vill bjuda in till DFH. Fritidsledare, lärare, vårdkontakter, Knuffen och socialtjänsten, alla dessa ska veta vad DFH är och kunna slussa elever och ungdomar dit.

 

DFH är inte en skolverksamhet och ska därför inte finansieras av skolorna. Alla barn och unga i hela Örebro kommun måste få likvärdig tillgång.


Liberalernas motion ligger redan på bordet. DFH ska, enligt oss utvecklas och införlivas i Örebro kommuns förebyggande arbete. Psykisk ohälsa bland unga måste mötas på alla fronter, men speciellt på de som bevisligen fungerar.

 

Gunilla Werme, Liberalerna Örebro kommun
Presidieledamot Programnämnd Barn och utbildning

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Skolpolitisk talesperson

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd