Låt Örebro kommun ta tillbaka ansvaret för busstrafiken

Lokalbuss i Örebro

Vi i Liberalerna kan inte mer än hålla med Robert Mörk. Liberalerna har både tänkt tanken hundra gånger och i styrdokument föreslagit att skatteväxlingen upphör och ersätts med avtal och upphandling. Region Örebro län är inte huvudman för lokaltrafiken, det är Örebro kommun. Men i och med skatteväxlingen har ansvaret delats. Skattepengar flyttas från Örebro kommun till regionen för att de ska ta hand om lokaltrafiken.
Idén var att det skulle bli både samordningsvinster och kvalitetshöjning när kompetens kunde samlas.

Tyvärr har både kvalitet och samordningsvinsterna uteblivit. Det är tydligt att regionen inte kan lösa uppdraget bra och att örebroarna inte är nöjda med resultatet.

Återigen vill Liberalerna sätta fokus på vem politiken och det offentliga arbetar för. Kommunen tar in våra skattepengar och för det ska det levereras service och stöd som örebroarna är nöjda med, här kan vi sätta punkt. Det borde vara givet för fler än oss i Liberalerna att fundera på vem som är till för vem.

Dessutom är det utom tvivel få som vet vem som är ytterst ansvarig för kollektivtrafiken. Det är oerhört viktigt att det är tydligt vem örebroarna kan hålla ansvarig för den, som vi tycker, dysfunktionella kollektivtrafiken. Kanske är det inte konstigare än att kommunen är bäst på att ta ansvar för infrastrukturen och örebroarnas logistik och att regionens hjärtefråga är och ska vara sjukvården.

Den som bygger bostadsområden, vägar och lösningar ska också styra över vilka bussträckor som ska finnas. En dimension till i regionens misslyckade lokaltrafik är att man valt att helt ”glömma bort” de äldre och funktionsnedsatta. Enligt Liberalerna är det här två av de viktigaste grupperna att inkludera i all planering. De som redan från början har färre transportsätt de kan använda.

Bara en sådan sak som att de nyligen valt att inte vara intresserad av de äldres synpunkter när det gäller kollektivtrafiken i Örebro kommun. Vad fattas dem som tagit det beslutet?


Liberalerna vill ha fler bussträckor över hela Örebro kommun och ta tillbaka konceptet ”dörr till dörr”- tänket så det inte blir för långt till busshållplatserna. Vi vill utöka bussturerna till landsbygden och dessutom återinföra Flextrafiken och utveckla den. En satsning som utökar möjligheterna till kollektivt resande för de som har det lite svårare att gå långt.


Liberalerna tror att kommunen genom eget ansvar och tydligare avtalsformer kan ställa högre och rätt krav samt hålla kontroll på både kostnader och kvalitet.


Ja, Robert Mörk, Liberalerna anser att Region Örebro län gjort sitt när det gäller kollektivtrafiken i Örebro. Liberalerna vill upphöra med skatteväxlingen och göra som flera andra kommuner genom att ta eget ansvar för örebroarnas behov av att ta sig till och från arbete och annat.


Karolina Wallström (L)
Kommunalråd Örebro kommun


Patrik Jämtvall (L)
2:e vice ordförande programnämnd Samhällsbyggnad


Johanna Reimfelt (L)
2:e vice ordförande programnämnd Social välfärd