Låt proffsen inom förskolan välja pedagogiska verktyg

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun Kommunalråd i opposition  Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun Talesperson i skolfrågor  Adam Furustam, Liberalerna Örebro kommun Ledamot Förskolenämnden  Louice Bäckman Johansson, Liberalerna Örebro kommun Ersättare Förskolenämnden

Vi i Liberalerna genomför nu i regeringsställning flera stora förändringar för Sveriges kommande generationer. Liberalerna har varit och kommer alltid vara skolpartiet som sätter förskolan och skolans barn och unga i fokus.

 

Just nu är det en hel del skriverier om den förändrade digitaliseringsstrategin vi kommer genomföra vad gäller digitala verktyg i förskolan. Vi är alltid glada när förskola och skola hamnar i fokus och vi vill ytterligare skärpa linsen och kort förklara varför vi gör detta.

 

Att använda digitala lärverktyg inom förskola och skola har gått mycket snabbt. År 2017 beslutades om en digitaliseringsstrategi som år 2018 ledde till krav på att digitala lärverktyg ska användas i förskolan. Skolverket presenterade förra årets ett förslag till ny digitaliseringsstrategi och det fanns kritik. Vi reagerade speciellt på kravet inom förskolan, förskollärarna fick inte välja verktyg själva utan det skulle prompt vara digitalt.

 

Var det klokt och hade digitaliseringsstrategin med alla aspekter kring hur barn utvecklas?

 

Nej, det saknades viktiga delar som bland annat hjärnforskarnas perspektiv. Karolinska institutet sa att små barn inte bör använda digitala verktyg alls. Lunds universitet skrev att skärminteraktion för barn upp till två år är helt bortkastat ur ett utvecklings- och lärperspektiv och stjäl viktig tid under en livsperiod då barnets hjärna är helt vidöppen för att lära. Det finns många fler studier som visade på risker och som kopplar hög skärmtid till sämre språkutveckling och koncentrationssvårigheter. Faktiskt så visar forskning också att kreativiteten kan hämmas.

 

Är det det vi vill med förskolans verksamhet? Nej, såklart inte. Barn i förskoleålder ska ges maximalt med möjligheter till utveckling och de digitala verktygen måste användas med stor kunskap och i pedagogiska syften av förskollärarna, när de anser att det är rätt verktyg, inte för att de ska tvingas till det.

 

Det är en frihetsreform som ger större möjligheter. Förskolor som väljer att bedriva sin verksamhet helt utan digitala verktyg får göra det, men inte heller det är tvingande. Det som är bäst för respektive barn är det som ska göras. Det införs alltså inte något förbud om nu någon trodde det.

Däremot är vi mycket måna om att digitala lärverktyg i förskolan används utifrån tydligt vetenskapligt stöd och att det ska ge ett tydligt pedagogiskt mervärde. Det är inte kravlöst. Alla pedagogiska verktyg som används ska användas med kunskap och tanke om barnets utveckling.

 

Liberalerna anser att det ska vara hög kompetens kring digitala verktyg kopplat till modern hjärnforskning bland förskollärarna i Örebro kommun. Det kräver medvetenhet från förskollärarna i förskolans lokaler ända upp till förvaltningen. Nu är det upp till proffsen att använda de verktyg de behöver i förskolan.

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor

Adam Furustam, Liberalerna Örebro kommun
Ledamot Förskolenämnden

Louice Bäckman Johansson, Liberalerna Örebro kommun
Ersättare Förskolenämnden