Liberal reform: Centralt rättade nationella prov

Mats-Olof Liljegren (L) Talesperson i skolfrågor 1:e ersättare Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Regeringen tillskjuter medel för att snabba upp införandet av centralt rättade nationella prov.

Skolminister Lotta Edholm säger på regeringens hemsida:

– Betygen ska spegla elevens kunskapsnivå oavsett vilken skola eleven gått på eller vilken lärare som satt betyget. Felaktiga betyg drabbar både eleven och samhället i stort, det är mycket allvarligt. Det är därför angeläget att digitala och centralt rättade nationella prov införs så snart som möjligt.

I Örebro kommun är det Mats-Olof Liljegren som är skolpolitisk talesperson för Liberalerna. Han är själv legitimerad lärare med över 20 års erfarenhet från framförallt gymnasieskolan. Han säger:

– Jag tycker det här är bra. Som lärare bör man känna sina elever och deras kunskapsnivå och veta vad de kan men centralt rättade prov ger en tydlig fingervisning och hjälp till att också få en objektiv bedömning. Det är bra för det finns tyvärr stora skillnader i hur lärare bedömer de nationella proven.

– Detta är speciellt viktigt då de nationella proven ska bidra till en mer likvärdig betygssättning, resultaten från dem ska ju särskilt beaktas vid betygssättningen. Att regeringen påskyndar införandet och avsätter medel i höstens förslag till budget tycker jag är bra. Det kommer ta lite tid att få detta på plats. Först måste de nationella proven bli helt digitaliserade och sedan ska det också rekryteras legitimerade och behöriga lärare som kan rätta dem. Jag tror den här reformen kommer ge goda resultat. Glädjebetyg måste bort! säger Mats-Olof Liljegren.

– Med Liberalerna i regeringen vet man att det satsas på skolan, avslutar Mats-Olof Liljegren, skolpolitisk talesperson, Liberalerna Örebro kommun.