Liberalerna är inte emot BRT-system i sig men i Örebro passar det inte!

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun Talesperson i samhällsbyggnadsfrågor Ledamot Kommunfullmäktige  2:e vice ordförande Bygg- och miljönämnden

Svar till Lars Ströman NA 14 november 2023

När Lars Ströman på ledarsidan skriver om BRT och tar upp exempel som Karlstad, Helsingborg och Malmö visa han prov på sin egen okunskap. Av dessa orter är det ingen som har ett fullständigt BRT-system såsom man har det i Europa. 

 

Möjligen skulle man kunna inräkna Malmö som BRT men inte de övriga. Dessutom har man i Malmö sedan länge haft prioritet i trafiksignalerna. Något jag argumenterat för under många år att vi skulle införa här i Örebro kommun. Med automatiserad prioritet för bussarna hade mycket kunnat lösas till en bråkdel av kostnaderna som BRT medför. Örebro kommun har faktiskt gjort en investering så det går att prioritera i trafikljusen. Det gjordes år 2017 men regionen valde att inte driftsätta detta med transpondrar i bussar och ambulanser. Bortkastad satsning och oförståeliga beslut som styrker mig i uppfattningen att kommunen ska ta tillbaka ansvaret över lokaltrafiken.

 

När Ströman blandar och ger kan det bli svårt för medborgarna att förstå vad BRT är som koncept då han jämför äpplen med päron. Det Örebro kommun bygger om för är inte ett komplett BRT-system. Det är körfält som möjliggör för busstrafik, men med bussar som inte har den kapacitet de ska ha för att kunna kallas för BRT. Kan vara därför man bytt från namnet BRT till Superbussar för att sedan ändra till Citylinjen. Det blev väl lite väl laddat med att kalla det för BRT.

 

För att ytterligare en gång vara tydlig, jag har sagt det tidigare och säger det igen: Liberalerna är inte emot BRT-system i sig men i Örebro passar det inte! Varken på den yta man skapat till detta eller för staden som helhet. Det skapar ingen mernytta mot vad andra, mycket billigare lösningar kunnat göra. Dessutom fokuseras det på kollektivtrafik i Örebro stad samtidigt som man decimerar landsbygden.

 

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i samhällsbyggnadsfrågor