Liberalerna föreslår förändrad ordningsstagda för Örebro kommun

Kommunalråd Karolina Wallström (L)

Örebro tisdag 8 december 2020

Pressmeddelande

Idag på kommunstyrelsens möte:
Liberalerna föreslår förändrad
ordningsstagda för Örebro kommun

Idag på kommunstyrelsen lägger Liberalerna ett förslag som inte fick gehör i programnämd Samhällsbyggnad. Det handlar om att se över den lokala ordningsstadgan, paragraf 3-området, så att ordningsvakter kan användas i hela Örebro kommun. Det tillåts inte idag.

– Detta är en klar brist i gällande ordningsstadga och jag efterlyser en utökning av området där ordningsvakter kan agera. Område borde innefatta hela Örebro kommun för att få en effektivare användning av de ordningsvakter som gör ett förträffligt arbete med att skapa trygghet i Örebros stadskärna, säger kommunalråd Karolina Wallström (L) och fortsätter:

– Jag lyfter detta till KS eftersom våra säkerhetsskapande politker inom Samhällsbyggnad inte fick lyfta frågan där. Tommy Sjöstrand är den som initierat ärendet som alltså Patrik Jämtvall inte fick lägga fram. Det kan vi inte acceptera och för att utveckla säkerheten i Örebro kommun tar jag nu frågan till kommunstyrelsen.

– Jag föreslår därför till KS att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta kontakter med inblandade inom kommunen men också andra berörda myndigheter för att se vilken nytta och i vilken omfattning ordningsvakter kan användas.

– Vi i Liberalerna tror att en utökning skulle innebära större flexibilitet och ge bra lösningar för ökad trygghet i hela Örebro kommun.

För mer information kontakta:

Karolina Wallström Kommunalråd Liberalerna Örebro
Tel: 070-341 10 64
E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se

Bilaga Storlek
Ledamotsintiativ KS paragraf 3 8 dec 2020.pdf (72.63 KB) 72.63 KB