Liberalerna: Ölmbrogården ska vara kvar.

Johanna Reimfelt (L) Ölmbrogården ska få vara kvar!

Jag ifrågasätter starkt Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaternas val att utreda om vård- och omsorgsboendet Ölmbrogården ska få vara kvar. Det är så många fel som pågår att jag inte kommer få med samtliga i en debattartikel. Men vi kan börja med det faktum att vi vet att behovet av äldreomsorg kommer att öka i takt med en åldrande befolkning. Detta är fakta och något som vi fram till idag varit politiskt överens om.

För det andra kastas Ölmbrogården fram likt ett byte till vargarna. Jag är chokad över hur snabbt beslutet ska tas. Ett beslut jag är rädd kommer sakna en gedigen konsekvensanalys. Nu verkar det framförallt handla om att budgeten kortsiktigt ska räddas efter år av misskötsamhet. Men två fel gör det inte rätt. Istället borde en utredning startas som ser över helheten i Örebro kommun. Vad har Örebro kommun för framtidsvision gällande äldreomsorgen?

Vi vet att Ölmbrogården står inför renoveringar. Detta är ingen nyhet utan har funnits med i investeringsplanen länge. Men trots dessa renoveringar kommer Ölmbrogården fortfarande stå sig mycket väl i hyra. Det skulle med andra ord vara helt idiotiskt ur en ekonomisk synvinkel att lägga ner ett boende med låg hyra samtidigt som vi vet att efterfrågan på platser kommer att öka. Hur Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet tänker i denna fråga är helt omöjligt att förstå.

Ölmbrogården ligger utanför Örebro. För mig och många andra är det inte en negativ faktor utan tvärtom ett argument för att behålla boendet. Den boendemiljö som Ölmbrogården erbjuder med sin närhet till naturen och samhället går inte att få på ett boende inne i centrala Örebro.

Alla verksamheter på landsbygden har fått större utmaningar i takt med försämringar av kollektivtrafiken och i samband med ökade drivmedelskostnader. Är man seriös med att prioritera landsbygden tar man fram lösningar på utmaningarna i stället för att centralisera allt. Vi skulle exempelvis kunna erbjud vikarier extra tillägg som kompenserar för ökade bensin och dieselpriser.

Och när vi ändå pratar om prioriteringar se till att bussarna i första hand går utanför Örebros stadskärna. Lägg ner BRT så har ni finansieringen klar!

Att samtliga boenden haft utmaningar med rekrytering vet vi. Det har framför allt varit otroligt tydligt i samband med öppnandet av kommunens senaste boende Västerpark. Det är viktig är att hålla isär behovet av att rekrytera tillsvidareanställda och vikarier, men framförallt ställa frågan varför det är svårt att rekrytera? Örebro kommun är i ett skrikande behov av kompetenta och erfarna medarbetare.

Vi ser nu hur Ölmbrogårdens medarbetare söker andra jobb och tyvärr inte i Örebro kommun. Örebro kommun riskerar nu att förlora år av erfarenhet och kompetens, precis det vi har brist på. Än är det inte för sent och det är upp till varje ledamot i Vård- och omsorgsnämnden att fatta sitt beslut om Ölmbrogårdens framtid.

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
Taleperson i sociala välfärdsfrågor
Ledamot Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden