Liberalerna: Öppna offentliga toaletter i Örebro nu!

Öppna offentliga toaletter nu!

Örebro torsdag 20 juni 2024
Pressmeddelande

Liberalerna: Öppna offentliga toaletter i Örebro nu!

Liberalerna i Örebro har länge uttryckt stark kritik mot beslutet att stänga de flesta av stadens offentliga toaletter. Förslag har lagts till Komunfullmäktige om att öppna och ställa iordning offentliga toaletter, men utan resultat. Karolina Wallström, Patrik Jämtvall och Johanna Reimfelt framhåller vikten av tillgängliga och öppna offentliga toaletter, särskilt med tanke på det pågående OpenArt-evenemanget som lockar hundratusentals besökare till staden.


– Det var helt idiotiskt att stänga de offentliga toaletterna i Örebro, säger Karolina Wallström, Kommunalråd i opposition och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen och fortsätter: 


– Liberalerna har under flera år kämpat för att säkerställa att det finns tillgängliga och öppna offentliga toaletter i staden. Nu, med ett stort evenemang som OpenArt, är det ännu viktigare att dessa faciliteter finns tillgängliga. Situationen är akut och det måste åtgärdas omedelbart.


Patrik Jämtvall, talesperson i samhällsbyggnadsfrågor och 2:e vice ordförande i Bygg- och miljönämnden, instämmer: 


– Att stänga offentliga toaletter var ett beslut som inte tog hänsyn till behovet av grundläggande service för invånare och besökare. Det är oacceptabelt att krögare nu tvingas hantera belastningen. Vi behöver omedelbart öppna toaletterna och säkerställa att de är säkra och väl underhållna.


Johanna Reimfelt, talesperson i sociala välfärdsfrågor och 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, betonar vikten av tillgänglighet för alla medborgare: 


– Tillgången till offentliga toaletter är avgörande för personer med medicinska behov och för att skapa en inkluderande stadsmiljö. Att stänga offentliga toaletter är inte acceptabelt. Vi måste vidta åtgärder för att hålla fler toaletter öppna och säkra.


Liberalerna har lämnat in ett förslag till kommunstyrelsen för att stadens offentliga toaletter ska vara öppna och tillgängliga. Förslaget syftar till att säkerställa jämlik tillgång till det offentliga rummet och att stödja personer med medicinska behov.


Liberalerna föreslår att kommunen omedelbart återöppnar de offentliga toaletterna, fördelade över hela city, och att extra kostnader för detta täcks av kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader.


– Det är dags att sätta solidariteten med våra mest utsatta medborgare högt på agendan. Vi kräver att kommunen vidtar åtgärder nu, så att Örebro kan vara en välkomnande och tillgänglig stad för alla, avslutar Wallström.


För mer information, vänligen kontakta:

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun

Kommunalråd i opposition

2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

 

Tel: 070-341 10 64

E-post: karolina.wallstrom@liberalerna.se

 

Patrik Jämtvall, Liberalerna Örebro kommun

Talesperson i samhällsbyggnadsfrågor

Ledamot Kommunfullmäktige 

2:e vice ordförande Bygg- och miljönämnden

 

E-post: patrik.jamtvall@orebro.se

Tel: 070-669 98 94

 

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun

Talesperson i sociala välfärdsfrågor

Ledamot Kommunfullmäktige 

2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

 

E-post: johanna.reimfelt@orebro.se

Tel: 070-744 40 70